Звіти депутатів

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ

Бюджет міста

Вакансії та конкурси

Місцеві податки та збори

Перелік об'єктів

Міські програми

Регуляторна політика

Комунальні підприємства

Про місто

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Наша сторінка у facebook Асоціація міст України

Запобігання насильству

ОГОЛОШЕННЯ

Болград туристичний

Інвестиції

Положення, правила

Запобігання проявам корупції

Звернення громадян

Квартирний облік

ЦНАП

Дошкільні заклади

Колективні договори

Відділ соц.захисту

КАЛЕНДАР


Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

ПОГОДА


Погода у Болграді
Сховати

28.08.2021 Р. 

ПРАВИЛА благоустрою території Болградської територіальної громади

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Болградської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території Болградської територіальної громади»

 

20.04.2021 р. 

                                                           Проекти на обговорення


05.05.2020 р. 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Болградської міської ради Одеської області «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Болград»

Про встановлення місцевих податків і зборів на території міста Болград

 

17.05.2019 г. 

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Болградської міської ради Одеської області «Про встановлення податку та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Болград»

«Про встановлення податку та пільг із сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міста Болград»

16.05.2019

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Болградської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, яке знаходиться у комунальної власності територіальної громади м. Болград»
(далі – Методика)

 

 Про затвердження Методики розрахункута порядок використання плати за оренду майна, яке знаходиться у комунальної власності територіальної громади м. Болград

08.05.2019

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2017 р. № 777-VII «Про затвердження ставок орендної плати за оренду земельних ділянок на території міста Болград» 


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Болградської міської ради «Про внесення змін до рішення  міської ради
від 30.06.2017 року №777-VІІ ««Про затвердження ставок орендної плати за оренду земельних
ділянок на території міста Болград»

26/04/2019

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Болградської міської ради
Про затвердження Правил паркування транспортних засобів
на території м. Болград»

 

Про затвердження Правил
паркування транспортних
засобів на території міста
Болград

16/04/2019

 

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення конкурсного відбору  розробників  документації із землеустрою та нормативної грошовий оцінки земель 

 АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

 

О внесении изменений в решение Болградского городского совета от 07.05.2008 г   № 565-V « Об утверждении  Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда»

АНАЛИЗ 
регуляторного влияния проекта решения
Болградского городского совета «О внесении изменений в решение городского совета от 07.05.2008 г№ 565-V « Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда»21.11.2018 г. 

  О новой редакции Правил благоустройства территории города Болград, обеспечения в нем чистоты и порядка

Анализ регуляторного влияния проекта решения Болградского городского совета «О новой редакции Правил благоустройства территории города Болград, обеспечения в нем чистоты и порядка»


20.08.2018 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Болградского городского совета от 30.06.2017 г. №776-VII «Об утверждении Порядка передачи в аренду недвижимого имущества территориальной громады г. Болград»

 

 

Анализ
регуляторного влияния проекта решения Болградского городского совета «О внесении изменений в решение Болградского городского совета от 30.06.2017 г. №776-VII «Об утверждении Порядка передачи в аренду недвижимого имущества территориальной громады г. Болград»17.05.2018 г.   
"Об установлении  налога на имущество в части  платы  за землю в городе Болград"

 

 

 

Проект 

    У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
Восемьдесят _____________ сессия VI созыва

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении ставок арендной  платы за аренду земельных участков
несельскохозяйственного назначения в городе Болград.

            Руководствуясь положениями раздела VIII Налогового кодекса Украины, Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», п. 3 ст. 16, п. 34 ст. 26,  п. 1 ст.59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», технической документацией, устанавливающей новую нормативную денежную оценку земель несельскохозяйственного назначения г. Болграда, утверждённую решением Болградского городского совета 2191-VI от 14.07.2015 г., принимая во внимание предложения и замечания, граждан к проекту решения  в результате проведения __.09.2015 г. общественных слушаний по данному вопросу (протокол прилагается), учитывая рекомендации указанные в протоколе совместного заседания постоянных комиссий (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) городского совета от __.10.2015 г., с целью приведения ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград в соответствие с нормами действующего законодательства Украины, а также обеспечения более эффективного использования земельного фонда территориальной громады города Болград
ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ РЕШИЛ:

            1. Утвердить размер годовой арендной платы за земельные участки несельскохозяйственного назначения города Болград, используемые в коммерческих целях, согласно приложения.

            2.  Заказать изготовление землеустроительной документации на ряд земельных участков, длительно незаконно используемых в коммерческих целях, с последующей передачей их в аренду с применением ставки годовой арендной платы в размере 12% нормативной денежной оценки земельного участка, или на конкурентных условиях.

            3. Решения Болградского городского совета от 13.12.2013 г. № 1395-VI
«Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения» считать утратившим силу.

            4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.

            5. Отделу регулирования земельных отношений, строительства и архитектуры Болградского городского совета внести изменения в расчеты арендной платы и договора аренды земли согласно настоящему решению  с 01.01.2016 г.

            6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам регулирования земельных отношений и охране окружающей природной среды (Сахарова Н.Н.)

Приложение к решению Болградского городского совета

№ п/п

Классификация видов целевого назначения земель.

Размер арендной платы за землю в процентах от нормативной денежной оценки  земельных участков (%)

1.

 

Секция В.  Земли жилой и общественной застройки

 

3,0%

2.

СекцияС. Земли природно-заповедного фонда и другого природоохранного на­значения

3,0%

3.

Секция J.  Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения

3,0%

Анализ влияния регуляторного акта

 – проекта решения Болградского городского совета «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград» 

            Настоящий документ содержит обоснование необходимости государственного регулирования путём принятия регуляторного акта – решения городского совета
«Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград». Анализ влияния регуляторного акта составлен в соответствии со ст. 8 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» и включает анализ потенциального влияния, которое создаёт регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования. Этот документ содержит обоснование соответствия проекта регуляторного акта принципам государственной регуляторной политики и имеет определённую законом унифицированную форму и содержание. Анализ регуляторного влияния сопровождает указанный проект решения городского совета как регуляторного акта. 

1. Определение и анализ проблемы, которую предлагается разрешить путём

государственного регулирования хозяйственного отношений.

Необходимость принятия данного регуляторного акта вызвана принятием решения Болградского городского совета № 2191-VI от 14.07.2015 г. «Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земель г. Болграда» и утратой актуальности действующего решения Болградского городского Совета № 1395-VI от 13.12.2013 г., которым утверждены ставки арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград

       Часть существующей проблемы заключается в необходимости создания нормативного документа, который будет соответствовать новому экономико-планировочному зонированию городских земель, которым установливается дифференцированный подход к порядку начисления арендной платы за землю в зависимости от применяемых зональных и локальных коэффициентов, объективно учитывающих реальную ценность земель, используемых в коммерческих целях.

Проблемность представляет также обеспечение баланса интересов территориальной громады и субъектов предпринимательской деятельности, ввиду увеличения налоговой нагрузки на последних за счет введения с 2016 года налога на недвижимость, отличную от земли. Дифференцирование размера арендных платежей за  землю по видам деятельности коммерческих структур, ввиду отсутствия объективных критериев, затруднительно и вызывает ненужные напряжения в предпринимательском сообществе.   

Большую проблему представляет отсутствие на большое количество земельных участков землеустроительной документации, что препятствует заключению договоров аренды на земельные участки. Наличие данной проблемы отражено в представление прокуратуры Болградского района от 21.01.2013 г. № (16-46)118 вых.-13. У большинства заключённых городским советом договоров аренды земельных участков отсутствует государственная регистрация, что является грубым нарушением действующего законодательства Украины. Неоднократное обращение к арендаторам с просьбой начать разработку землеустроительной документации (что является необходимым условием для регистрации договора аренды земельного участка) не принесло желаемого результата. Эта проблема не может быть разрешена в рамках настоящего регуляторного процесса и требует специфических юридических действий со стороны городского совета.  Тем не менее, (в Приложении 2 к настоящему анализу) мы приводим свои предложения по данному вопросу.

Субъектами, на которых данная проблема оказывает негативное влияние, являются:   

       - субъекты предпринимательской деятельности – арендаторы земель коммунальной собственности города, в связи с установлением неравных конкурентных условий. В частности, СПД не спешащие или отказывающиеся изготовить (привести в соответствие с требованиями законодательства) землеустроительную документацию, получают незаслуженное преимущество перед добросовестными плательщиками.

- территориальная громада, в связи с недопоступлением средств в местный бюджет, напрямую связанным с неэффективным использованием земельных ресурсов. В частности, кроме неразрешенной проблемы фактического пользования земельными участками без надлежащих правоустанавливающих документов, не существует открытого реестра плательщиков, что маскирует возможные коррупционные схемы.

- государство, в связи с нарушением гарантий равной конкурентной среды.

2. Определение целей государственного регулирования 

Целью государственного регулирования является:

- соблюдение баланса прав и интересов участников земельных отношений, при реализации ими своих конституционных прав в области земельных отношений;

- внедрение механизма рационального и эффективного использования земельных ресурсов города путём дифференцированного подхода к определению размеров арендной платы за землю;

- усовершенствование открытых экономических методов регулирования земельных отношений, в том числе установление прозрачности и единообразности во взаимоотношениях органов местного самоуправления и субъектов хозяйственной деятельности в сфере арендных отношений по земле;

- увеличение доходной части городского бюджета и возможность использования ее для решения социальных программ.

3. Определение и оценка всех принятых альтернативных способов
достижения поставленных целей 

Альтернативы принятию рассматриваемого проекта регуляторного акта не может быть  предусмотрено, поскольку:

 1. проблема, которую необходимо решить путём принятия данного регуляторного акта, не может быть разрешена с помощью рыночных механизмов.
 2. пролонгирование действующего решения горсовета в существующей редакции не может расцениваться как альтернативный способ достижения целей, так как технической документацией по нормативной денежной оценке земель города, вступающей в силу с ., предусмотрены принципиальные изменения в зональной структуре земельных ресурсов.2016 г
 3. предлагаемый проект решения городского совета фактически устанавливает ставки арендной платы за землю, как формы общегосударственного налога – платы за землю, в пределах и виде, определенных Налоговым кодексом Украины. В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, Законов Украины «Об оценке земли», «Об аренде земли», «О местном самоуправлении в Украине», установление арендных ставок на городские земли находится в исключительнойкомпетенции городского Совета.  

4. Механизмы и мероприятия, которые обеспечат разрешение поставленной проблемы путём принятия
редложенного регуляторного акта 

Основным механизмом, который предлагается применить для решения проблемы является установление такого размера ставок, применяемых для расчёта годового размера арендной платы, который сохранит, достигнутый показатель дохода в бюджет и, одновременно, будет приемлем для всех видов коммерческой деятельности и всех наличных видов земель, согласно Классификации видов целевого назначения земель, утверждённого приказом Государственного комитета Украины земельных ресурсов, №548, от 23.07.2010 г.

Мероприятия, планируемые при реализации предлагаемого решения:
- применение предлагаемого проекта регуляторного акта, как единообразного способа установления размера арендной платы при заключении и возобновлении договоров аренды земельных участков коммунальной собственности;

- применение предлагаемого проекта регуляторного акта, как единообразного способа установления стартового размера годовой арендной платы за земельные участки коммунальной собственности, право аренды которых подлежит продаже на земельных торгах;
- приведение действующих договоров аренды в соответствие  с порядком, установленным законодательством Украины;
 - принятие отдельного целевого решения городского совета, исключающее незаконное, безоплатное использование земельных ресурсов города субъектами предпринимательства;

- осуществление контроля за исполнением условий договоров аренды земли, в том числе использованием земельных участков по целевому назначению, и поступлением средств в местный бюджет путем отслеживания результативности применения данного регуляторного акта;

- обеспечение прозрачности и свободного доступа к информации об определении размера и уплате арендной платы за земельные участки; 

- выявление неэффективно используемых и неиспользуемых арендаторами земельных участков коммунальной собственности и возврат их территориальной громаде, в порядке установленном законодательством.

5. Обоснование возможности достижения поставленных целей в случае принятия предложенного регуляторного акта и оценка возможности внедрения и исполнения требований регуляторного акта 

В случае принятия предлагаемого проекта регуляторного акта, процедура установления размеров арендой платы за земельные участки физическим и юридическим лицам для коммерческого использования, будет приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства, что обеспечит соблюдение баланса прав и законных интересов субъектов земельных отношений, привлечение дополнительных средств в доходную часть городского бюджета от арендной платы.

В основу предлагаемого решения проблемы положен сравнительный анализ (приложение 1)  существующего порядка начисления и уплаты арендной платы за землю и нового порядка, который подлежит реализации с помощью принятия данного регуляторного акта. Расчёт ожидаемых результатов выполнен с учетом не подлежащих сомнению, документально закреплённых фактов.  Так, например, разработчиками технической документации по новой нормативной денежной оценке земель города предусмотрено повышение базовой стоимости городской земли на 4 %.  Действующее законодательство предусматривает также индексацию нормативной оценки земли на коэффициент роста потребительских цен, который уже по итогам августа 2015 г. составляет 138,2%.  С учётом показателей прошлого года (а в текущем году эти показатели могут быть значительно хуже), суммарный рост инфляции за 2015 год составит 145 – 150%.  Дополнительному увеличению размера арендной платы будет способствовать применение зональных и локальных коэффициентов (всего в г. Болграде восемь экономико-планировочных зон, в которых будут применены ___ локальных коэффициента).

В существующих условиях будет неоправдано применение дифференцированных по видам экономической деятельности ставок арендной платы за землю, т.к. начисления при этом станут запредельно высокими.  Необходимо учесть также, что с 2016 г. добавляется налог на недвижимость, отличную от земли.

Предлагаемый подход   предполагает стимулирование землепользователей к самостоятельному заказу изготовления  надлежащей землеустроительной документации (п. 3 проекта решения горсовета). В противном случае им придётся платить самую высокую ставку.

В то же время, нельзя не признать, что предлагаемый подход распространяется, к сожалению, на ограниченный круг законопослушных арендаторов. Радикальным решением по наведению должного порядка в сфере земельных отношений является разработка городского Реестра земельных ресурсов. С введением открытого Реестра, все заинтересованные лица в режиме реального времени смогут контролировать дисциплину соблюдения землепользователями своих обязательств, а также полноту использования земельных ресурсов городской администрацией.

6. Определение ожидаемых результатов принятия предложенного регуляторного акта, в частности расчёт затрат и выгод субъектов хозяйствования, граждан и государства вследствие действия регуляторного акта 

         В результате принятия регуляторного акта ожидаются следующие позитивные результаты:
- в интересах субъектов хозяйствования и физических лиц-арендаторов - прозрачность в установлении ставок арендной платы за землю, возможность её оптимизации;

- в интересах городской громады - рост поступлений в бюджет города, открытость процесса начисления и уплаты арендной платы за землю и возможность направления дополнительно полученных доходов бюджета на социально-экономические программы. 

Описание прогнозированных выгод и затрат от регулирования, которое вводится: 

Сфера влияния

Выгоды

Затраты

Городской совет

Стабильное увеличение поступлений от арендной платы за пользование землями, принадлежащими территориальной громаде города.

Ожидаемые расчетные поступления по источнику (долгосрочные договоры) в 2016 году планируются на уровне   1, 6 млн. грн.

 

Установление надлежащего контроля за эффективным использование имущества, при передаче в аренду городской земли.

 

Установление равных конкурентных условий, прозрачность во взаимоотношениях с субъектами хозяйствования и гражданами.

 Дополнительные затраты по приведению в соответ-ствие договоров аренды земельных участков, возврату неиспользуемых и неэффективно используе-мых арендаторами земельных участков территориальной громаде.

Территориальная громада города

Эффективное использование земель коммуналь-ной формы собственности, возможность направ-ления дополнительно полученных доходов бюд-жета на социально-экономические программы

 

Граждане Украины, иностранные граждане, объединения граждан, использующие земельные участки в некоммерческих целях

Стимулирование к приватизации земельных участков.  

некоторое увеличение затрат по оплате договоров аренды  в связи с применением коэффициентов роста потребительских цен и нормативной денежной оценки земельных ресурсов

Субъекты предпринимательской деятельности

- урегулирование вопроса размера арендной платы за землю;

- прозрачность во взаимоотношениях с органами местного самоуправления;

- возможность оптимизации затрат по арендной плате за землю

некоторое увеличение затрат по оплате договоров аренды  в связи с применением коэффициентов роста потребительских цен и нормативной денежной оценки земельных ресурсов

 7. Обоснование предложенного срока действия регуляторного акта 

Датой вступления в силу регуляторного акта предлагается назначить 01 января 2016 года. Срок действия предложенного регуляторного акта – до ввода действие решения городского совета по утверждению новой нормативной денежной оценке земли в г. Болграде. При внесении оперативных изменений в действующее законодательство Украины, которые могут повлиять на действие регуляторного акта, в него должны будут вноситься соответствующие коррективы. 

8. Определение показателей результативности регуляторного акта

Показатели, которые характеризуют результативность действия регуляторного акта являются:
- поступление средств от аренды земли в городской бюджет;

- количество заключенных договоров аренды земли;

- количество расторгнутых договоров аренды земли;

- рост\снижение задолженности по арендной плате за землю.

9. Определение мероприятий, с помощью которых будет осуществляться отслеживание результативности регуляторного акта в случае его принятия 

Отслеживание результативности регуляторного акта будет осуществлено путем мониторинга и анализа:

- поступлений в бюджет г. Болграда от аренды земли по договорам аренды, заключенным городским Советом, в том числе от продажи права аренды;

 - роста\снижения задолженности по арендной плате за землю;

- количества заключенных договоров аренды земли;

- количества расторгнутых договоров аренды земли с учетом причин расторжения.
Базовое отслеживание результативности регуляторного акта осуществляется до дня его введения в действие в полном объеме путем обработки показателей результативности.

Результаты базового отслеживания  публикуются на официальном сайте городского совета до 30.07.2016 г.

Повторное отслеживание будет проводиться по истечению 18 месяцев с даты введения в действие регуляторного акта с использованием открытого Реестра земельных ресурсов г. Болград.

Подготовка и опубликование отчетов об отслеживании результативности, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Отслеживание результативности акта будет осуществляться отделом по вопросам земельных отношений городского Совета, постоянной комиссией городского совета по земельным отнощениям с привлечением гражданской и предпринимательской общественности.

 Приложение: Сравнительная аналитическая таблица  применения действующих и предлагаемых ставок арендной платы – на ___ листах.

 10. Выводы

                        Таким образом, структура и составные части анализа регуляторного влияния проекта регуляторного акта «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград» указывают на эффективность предложенного  регулирования и соответствие основным принципам Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

17.09.2015 г 

Проект

 

УКРАИНА
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
______________________ сессия VI созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении нормативной денежной  оценки земель г. Болград.

 

Рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке земель г. Болград, изготовленной ООО «ГП ИНАГРО», согласно условий договора от 22.05.2015 года № 51, учитывая рекомендации указанные в протоколах заседаний постоянных комиссий (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) городского совета, руководствуясь ст. 12 Земельного Кодекса Украины, ст.21 Закона Украины «Об аренде земли», Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», п. 3 ст. 16, п. 34 ст. 26,  п. 1 ст.59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

 

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить техническую документацию по нормативной денежной оценке земель г. Болград Одесской области с базовой стоимостью 1 кв.м. земель - ______ грн.

 

2. Ввести в действие нормативную денежную оценку с 01.01.2016 года.

 

3. Отделу регулирования земельных отношений Болградского городского совета через средства массовой информации довести до сведения собственников земли и землепользователей о необходимости перерасчета земельного налога и арендной платы за землю в связи с утверждением новой нормативной денежной оценки земель г. Болград.

 

4. Отделу регулирования земельных отношений Болградского городского совета внести изменения в расчеты арендной платы и договора аренды земли согласно настоящему решению  с 01.01.2016 года.

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам бюджета, финансов и цен (Димитрова Ю.М.).

 

Проект решения подготовлен
исполнительным аппаратом
Болградского городского совета

 

Анализ регуляторного влияния к проекту решения городского совета
«Об утверждении нормативной денежной оценки земель г. Болград»

 

Анализ регуляторного влияния проекта решения Болградского городского совета "Об утверждении нормативной денежной оценки земель г. Болград» подготовлен в соответствии с требованиями Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", Методики проведения анализа влияния регуляторного акта, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.04 № 308.

 

1. Определение и анализ проблемы, которую предлагается решить путем регулирования хозяйственных отношений.

 

В соответствии со ст. 18 Закона Украины «Об оценке земель» нормативная денежная оценка земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов независимо от их целевого назначения проводится не реже чем один раз в 5 - 7 лет. В Болграде такая оценка разработана ГП «Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» в 2009 году в соответствии с «Методикой денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.03.1995 года № 213 (с изменениями, внесенными согласно постановлениям Кабинета Министров Украины №864 от 31.10.1995 года и №525 от 30.051997 года) и Порядка денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, утвержденного приказом Госкомзема Украины, Госкомградостроительства Украины, Минсельхозпродукта Украины и Украинской академии аграрных наук от 27.11.1995 года №76 / 30/325/150 (с изменениями, внесенными согласно приказу Госкомзема №46 / 131/63/34 от 15.04.1997 года) и утверждена решением Болградского городского совета № 1152-V от 25.12.2009 года по введением в действие с 01.01.2010 года.

 

С момента разработки предыдущей нормативной денежной оценки, произошли значительные изменения. В развитие инфраструктуры осуществлено капиталовложения для строительства и реконструкции магистральной улично-дорожной сети, совершенствование системы инженерного обеспечения водопроводов, водоотведения, электросети, инженерной подготовки территории и благоустройства. Значительно увеличилось количество земель коммерческого использования, существенно изменились показатели на рынке недвижимости.

 

Учитывая то, что уже завершился семилетний срок ее действия, 22.05.2015 года, Болградским городским советом заключен договор с ООО «ГП ИНАГРО» по разработке новой нормативной денежной оценки земель нашего города. Работа выполнена. Разработана техническая документация по землеустройству относительно определения нормативной денежной оценки земель города Болград прошла экспертизу в Государственном земельном агентстве Украины, о чем есть соответствующее заключение.

 

Принятие этого регуляторного акта - решения городского совета «Об утверждении нормативной денежной оценки земель г. Болград» предусматривает использование нормативной денежной оценки земель города Болград для определения размера земельного налога, государственной пошлины при мене, наследовании и дарении земельных участков согласно закону, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

 

2. Определение целей регулирования:

 

- Определение механизма введения в действие нормативной денежной оценки земель города Болград;

 

- Урегулирование правоотношений между муниципальным собственником на землю (Болградский городской совет) и субъектами земельных отношений;

 

- Стимулирование эффективного и рационального использования земли на основе рыночной экономики, определение рыночной стоимости земельных участков;

 

- Увеличение доходов городского бюджета от поступлений платы за землю;

 

- Удовлетворение интересов государства и территориальной общины, возможность направления дополнительных средств на осуществление программ социально-экономического развития, увеличение финансирования социальной сферы, дополнительного финансирования городского хозяйства.

 

3. Определение и оценка всех принятых альтернативных способов достижения указанных целей.

 

Альтернативными способами достижения поставленных целей являются:

 

1. Применение для определения платы за землю ставки налога за земельные участки, согласно денежной оценки утвержденной решением Болградского городского совета № 1152-V от 25.12.2009 года с введением в действие с 01.01.2010 года .Однако, со времени выполнения предыдущей нормативной денежной оценки, состоялись значительные изменения. В развитие инфраструктуры осуществлено капиталовложения для строительства и реконструкции магистральной улично-дорожной сети, совершенствование системы инженерного обеспечения водопроводов, водоотведения, электросети, инженерной подготовки территории и благоустройства. Значительно увеличилось количество земель коммерческого использования, существенно изменились показатели на рынке недвижимости.

 

2. Принятие проекта регуляторного акта - решения Болградского городского совета «Об утверждении нормативной денежной оценки земель г. Болград».

 

Оценивая указанные альтернативы, предпочтение было отдано второй, поскольку выбранный способ достижения определенных целей позволяет решить определенные проблемы в полном соответствии с требованиями Закона Украины «О местном самоуправлении», потому что в этом случае достижения указанной цели возможно в наиболее короткий срок с учетом особенностей работы городской совета, его исполнительных органов, органов налоговой инспекции.

 

4. Описание механизмов и мероприятий, которые обеспечат решение определенной проблемы путем принятия предложенного регуляторного акта.

 

Разработка и утверждение нормативно-правового акта, ориентированного на реализацию Закона Украины "Об оценке земель", позволит максимизировать полезность использования ресурсного потенциала территориальной общины, минимизирует возможности убыточной или неэффективной эксплуатации коммунального имущества.

 

Реализация предложенного регулирования будет осуществляться путем определения органов, которые будут способствовать введению в действие нормативной денежной оценки земель города.

 

5. Обоснование возможности достижения определенных целей в случае принятия предложенного регуляторного акта и оценка возможности внедрения и выполнения требований регуляторного акта.

 

Принятие регуляторного акта позволит обеспечить:

 

• введение в действие нормативной денежной оценки земель города Болград;

 

• практическое применение новой нормативной денежной оценки земель города Болград для определения размера земельного налога, государственной пошлины при мене, наследовании и дарении земельных участков согласно закону, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, продажи застроенных земель и проведения земельных аукционов;

 

• направления дополнительных средств на осуществление программ социально-экономического развития, увеличение финансирования социальной сферы, дополнительного финансирования городского хозяйства.

 

Учитывая невозможность решения проблемы с помощью рыночных механизмов и потребности в государственном регулировании, осуществление работ по разработке нормативной денежной оценки и принятия мер по применению выполняется за счет бюджетных средств, будет компенсировано увеличением поступлений от платы за землю.

 

Главным внешним фактором, который будет влиять на действие регуляторного акта является изменение законодательства и подзаконных актов в сфере земельных отношений, оценки земель.

 

Постоянно будет проводиться мониторинг оценки факторов, влияющих на действие регуляторного акта, и будут вноситься в него соответствующие корректировки и дополнения.

 

6. Определение ожидаемых результатов принятия предложенного регуляторного акта, в частности расчет ожидаемых расходов и выгод субъектов хозяйствования, граждан и государства в результате действия регуляторного акта.

 

Введение нормативно-правового акта, ориентированного на реализацию Закона Украины «Об оценке земель», позволит максимизировать полезность использования ресурсного потенциала территориальной общины.

 

Регулирование влияет на каждую из трех базовых сфер: интересы граждан и субъектов хозяйствования, в которых земельные участки находятся в собственности или пользовании; интересы государства, органа местного самоуправления, что отражено в таблице:

 

Сферы  влияния

Вид влияния

Интересы граждан и юридических лиц, в которых земельные участки находятся в собственности или в пользовании

Увеличение размера платы за землю.

Интересы органа местного самоуправления

Обеспечение выполнения требований действующего законодательства Украины. Рост поступлений в бюджет города от платы за землю.

 

7. Анализ выгод и затрат.

 

Основными группами влияния данного документа следует считать:

 

- Орган местного самоуправления;

 

- Территориальную общину города Болград;

 

- Граждан и юридических лиц, в которых земельные участки находятся в собственности или в пользовании.

 

Группа влияния

Выгоды

Затраты

Орган местного самоуправления

Рост поступлений в местный бюджет.

Расходы на изготовление технической документации по нормативной денежной оценке земель города Болград. Процедура разработки регуляторного акта

Территориальная община города Болград

Регулирования и планирования поступлений в городской бюджет, более эффективное использование земельных ресурсов территориальной общины, возможность направления дополнительных средств на осуществление программ социально-экономического развития, увеличение финансирования социальной сферы городского хозяйства.

 

 

8. Обоснование предложенного срока действия регуляторного акта

 

Предложенный регуляторный акт вводится на срок предусмотренный статьей 18 Закона Украины «Об оценке земель» (на момент разработки регуляторного акта нормативная денежная оценка земельных участков несельскохозяйственного назначения проводится не реже одного раза в 5-7 лет). При изменении действующего законодательства срок действия регуляторного акта может быть изменен.

 

9. Определение показателей результативности регуляторного акта:

 

- Дополнительные поступления средств в городской бюджет от поступлений платы за землю;

 

- Размер средств и время что будет потрачен гражданами и юридическими лицами на выполнение требований акта;

 

- Уровень осведомленности по основным положениям акта.

 

- Стимулирование эффективного землепользования на основе рыночной экономики.

 

Принятие указанного регуляторного акта позволит получить дополнительные денежные средства, которые поступят в городской бюджет.

 

10. Определение мероприятий, с помощью которых будет осуществляться отслеживание результативности регуляторного акта в случае его принятия в частности, отслеживание результатов акта будет осуществляться путем проведения базового отслеживания до дня вступления в силу регуляторного акта, повторное отслеживание - через два года со дня вступления в силу большинства его положений и периодического отслеживания через три года после проведения повторного отслеживания результативности регуляторного акта в соответствии со ст. 10 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

12.06.2015 г.

 

 

 

Проект

УКРАИНА
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
_________________   VI созыва
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке установления режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг всех форм собственности, расположенных на территории г.Болграда

С целью урегулирования правоотношений в сфере выдачи решений исполкома об установлении режима работы для субъектов хозяйствования на территории города  и реализации полномочий, определенных Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» в части осуществления контроля за надлежащей эксплуатацией и организацией обслуживания населения предприятиями торговли и бытового обслуживания, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории г. Болграда, обеспечения общих условий осуществления торговой деятельности,  руководствуясь, пунктом 36 «Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания населения», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №833 от 15.06.2006 г, Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине"

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке установления режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг  всех форм собственности, расположенных на территории г. Болграда (Приложение № 1).

2.  Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на председателя  постоянной комиссии по вопросам соблюдения законности, правопорядка, социальной защите, защите прав, свобод и законности интересов граждан Бальжик Т.Г. 

Проект решения подготовлен
исполнительным аппаратом
Болградского городского совета

Приложение
к решению горсовета
от ________. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления режима работы объектов торговли,
заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг всех форм собственности,
расположенных на территории г.Болграда

1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок и организационно-правовые принципы установления режима работы для объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг всех форм собственности на территории г. Болграда.  Регламентирует временные периоды, в течение которых предприятие осуществляет деятельность в объектах торговли, заведениях ресторанного хозяйства и сферы услуг:

дневное время - с 08.00 час. до 22.00.

ночное время - с 22.00 час. до 08.00 час.

1.2. Положением устанавливается удобный для населения режим работы:

- объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг независимо от форм собственности, расположенных на территории города, по согласованию с владельцами.

- объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг, которые принадлежат к коммунальной собственности города;

- предприятий общественного питания и развлекательных заведений, расположенных в жилых массивах (много квартирных домах 1,2,3 городков и др.) режим работы ограничен временем работы до 23.00 часов в соответствии с решением Болградского городского совета от 04.03.2008г. № 525-V.

2. Порядок установления режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг       

         2.1. Субъект хозяйствования (или уполномоченное им лицо), который намерен установить режим работы объекта, подает в исполнительный комитет Болградского городского совета информационное письмо-заявление по установлению режима работы объекта торговли, заведения ресторанного хозяйства и сферы услуг (далее заявление). Заявление - документ установленного образца, форма которого определена в приложении к положению. К заявлению прилагаются:

- копия Устава и выписка из единого государственного реестра юридических лиц, (для юридических лиц) и выписка из единого государственного реестра физических лиц-предпринимателей (для физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности);

- копия документа (договор аренды, документ о праве на собственность и т.п.) о наличии соответствующих торговых (производственных) помещений;

- копия правоустанавливающего документа, подтверждающего тип и специализацию «Объекта» (декларацию о готовности    к эксплуатации законченного строительством объекта);

- копию договора на вывоз твердых бытовых отходов;

- для временных сооружений торгового, бытового и др. назначения (павильоны, киоски, палатки) - копия документа подтверждающего право пользования земельным участком;

- для аптек, аптечных киосков, аптечных пунктов - копия лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами.       

 2.2. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, указанной в заявлении.

 2.3.Заявление с пакетом документов регистрируется в приемной Болградского городского совета.  После регистрации по заявлению дней готовится проект решения исполнительного комитета городского совета об установлении режима работы или об отказе, с последующим вынесением на рассмотрение исполнительного комитета.  На протяжении 30-ти дней обеспечивается рассмотрение заявления.

        2.4. Субъект хозяйствования имеет право присутствовать на заседании исполнительного комитета городского совета во время рассмотрения вопроса об установлении режима работы по его заявлению.

2.5. Режим работы считается установленным с момента вступления в силу решения исполнительного комитета Болградского городского совета.

2.6. Основаниями для отказа в установлении ночного режима работы для объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг являются:

- выявление недостоверных сведений, указанных субъектом хозяйствования в заявлении;

- наличие документально подтвержденных фактов нарушений требований действующего законодательства о порядке осуществления хозяйственной деятельности, режима работы объекта, санитарных норм, общественного порядка, звукового режима, затрагивающие права и интересы граждан города при работе в ночное время.

          Основания отказа указываются в решении исполнительного комитета Болградского городского совета.

2.7. По результатам рассмотрения заявления субъекта хозяйствования в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения выдается выписка из решения исполнительного комитета Болградского городского совета. Заявитель обязан разместить на видном месте при входе в объект режим работы, утвержденный исполкомом городского совета,  и строго придерживаться его соблюдения.

2.8. Предприятие, которому установлен режим работы объекта в ночное время, обязан:

  - Обеспечить соблюдение общественного порядка в помещении и на прилегающей территории;

  - Не использовать в ночное время (после 22-00 час.) на прилегающей к объекту территории и летней площадке звуковоспроизводящую аппаратуру и другие источники бытового шума, проведение салютов, фейерверков и других пиротехнических средств.

  3. Порядок установления режима работы при изменении организационно-правовой формы "Объекта", смене собственника

При изменении организационно-правовой формы "Объекта" или смене собственника в приемную Болградского городского совета предоставляются:

- заявление (приложение);

- копия Устава и выписка из единого государственного реестра юридических лиц, (для юридических лиц) и выписка из единого государственного реестра физических лиц-предпринимателей (для физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности);

- копия правоустанавливающего документа (договор аренды, документ о праве на собственность и т.п.) о наличии соответствующих торговых (производственных) помещений;

- заявление предыдущего субъекта хозяйствования об отмене  решения исполкома об установлении режима работы   и копию решения исполкома об установлении режима работы;

- копию договора на вывоз твердых бытовых отходов;

- для временных сооружений торгового, бытового и др. назначения (павильоны, киоски, палатки) - копия документа подтверждающего право пользования земельным участком;

- для аптек, аптечных киосков, аптечных пунктов - копия лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами.

По заявлению в течение 30 дней исполком принимает решение. Выписка из решения исполкома в течение 5 дней направляется заявителю.

4. Порядок установления режима   работы   при    перепрофилировании    "Объекта"

            При перепрофилировании "Объекта" в приемную Болградского городского совета предоставляются:

- заявление (приложение);

- копия Устава и выписка из единого государственного реестра юридических лиц, (для юридических лиц) и выписка из единого государственного реестра физических лиц-предпринимателей (для физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности);

- копия правоустанавливающего документа (договор аренды, документ о праве на собственность и т.п.) о наличии соответствующих торговых (производственных) помещений;

- копия документа, подтверждающего тип и специализацию «Объекта» (декларацию о готовности    к эксплуатации законченного строительством объекта и др.) либо согласовать заявление на установление режима работы с отделом регионального развития, градостроительства и архитектуры районной государственной администрации, главным государственным санитарным врачом г. Болграда;

- копия договора на вывоз твердых бытовых отходов;

- для аптек, аптечных киосков, аптечных пунктов - копия лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами.

По заявлению в течение 30 дней исполком принимает решение. Выписка из решения исполкома в течение 5 дней направляется заявителю. Заявитель размещает на видном месте при входе в объект режим работы, утвержденный исполкомом городского совета,  и строго придерживаться его соблюдения.

 5. Порядок отмены установленного режима работы для объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг в ночное время

Отмена установленного режима работы объектов торговли, заведений

ресторанного хозяйства и сферы услуг в ночное время осуществляется по решению исполнительного комитета городского совета в следующих случаях:

- по обращению субъекта хозяйствования в случае изменения вида деятельности, владельца объекта, прекращение хозяйственной деятельности и т.д.

- в случае поступления обоснованных жалоб от жителей города на нарушение тишины и общественного порядка во время работы объекта в ночное время, после документального подтверждения информации, содержащейся в жалобах.

- по представлению органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, по систематическому нарушению  режима работы, превышению уровней шума, установленных санитарными нормами и других требований действующего законодательства при эксплуатации объекта.

6. Порядок обжалования решения об установлении режима работы для  объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг в ночное время                          

В случае возникновения противоречий по установлению режима работы объектов торговли и сферы услуг решение исполнительного комитета Болградского городского совета может быть обжаловано субъектом хозяйствования в установленном действующим законодательством Украины порядке.

7. Ответственность за работу объекта без утвержденного режима работы

В случае функционирования объекта на территории города без утвержденного исполком режима работы или нарушения установленного режима работы, предприятие несет ответственность в соответствии со статьей 155 КУоАП «Нарушение правил торговли и оказания услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью».

Приложение  к положению
«О порядке установления режима работы
объектов торговли,
заведений ресторанного хозяйства
и сферы услуг всех форм собственности,

расположенных на территории г.Болграда»

Городскому голове
Болградского городского совета

Информационное письмо - заявление
об установлении режима работы объектов торговли, заведений
ресторанного хозяйства и сферы услуг в городе Болграде

В соответствии с подпунктом 9 пункта «а» и подпунктом 4 пункта «б» статьи 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» прошу установить режим работы объекта _____________________________________________________________

(объект, на который выдается документ)

Адрес объекта: ______________________________________________________________

(местонахождение (адрес) объекта, на который выдается документ)

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / имя, отчество и фамилия физического лица - предпринимателя)

______________________________________________

(Идентификационный код согласно ЕГРПОУ,

идентификационный номер физического лица – предпринимателя)

__________________________________

(контактный  телефон)

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Начало работы: ______ час.

Окончание работы:______ час.

Перерыв: с ___ до ___ часа

Выходные дни: _______________

Общая площадь объекта ________ кв. м, торговая площадь объекта _______ кв.м.

Количество посадочных мест (для заведений ресторанного хозяйства) ____

Указанная в этом информационном письме - заявлении информация является моим согласованием  на установление режима работы объекта.

Для надлежащего рассмотрения информационного письма - заявления предоставляю копии следующих документов:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Путем подписания этого документа в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» даю согласие исполнительному комитету  городского совета на обработку моих личных данных, данных предприятия в списках и / или с помощью информационно-телекоммуникационной системы базы данных с целью согласования режима работы объекта торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг в г.Болграде, подготовки в соответствии с требованиями действующего законодательства административной и другой информации. Обязуюсь при изменении персональных данных предоставить в кратчайшие сроки уточненную информацию. Удостоверяю о включении информации обо мне, субъекте хозяйствования.

«___» _________ 201__ г.                                Подпись ______________

 

АНАЛИЗ
регуляторного влияния проекта решения
Болградского городского совета
"Об утверждении Положения о порядке
установления режима работы объектов торговли,
заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг ,
на территории г. Болграда
".

Анализ подготовлен с целью определения  порядка установления  режима  работы  объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг на территории города Болграда, обоснование соответствия проекта решения принципам государственной регуляторной политики, обеспечения прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, получение замечаний и предложений от заинтересованных сторон.

         1. Описание проблемы

В соответствии со статьей 30 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" к делегированным полномочиям исполнительных органов местного самоуправления относится установление по согласованию с владельцами удобного для населения режима работы предприятий торговли и ресторанного хозяйства независимо от форм собственности, расположенных на соответствующей территории. При этом ни одним законодательным актом не определен перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению об установлении режима работы, которые субъект хозяйствования  должен предоставить в соответствующий местный совет.

            Кроме того,  некоторые предприятия торговли города, которым установлен ночной режим работы для стационарного объекта, считают, что этот режим работы относится и к летней площадке. Эта ситуация оказывает негативное влияние на качество жизни граждан города. В данной ситуации возникает необходимость принятия регуляторного акта, который защитит население от вредного воздействия шума и обеспечит общественной порядок.

2. Цели государственного регулирования

Проект решения является нормативно-правовым актом, который направлен на:

- совершенствование правового регулирования хозяйственных отношений между органами местной власти и субъектами хозяйствования;

- установление режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг.

3. Альтернативы достижения установленных целей:

Первая альтернатива - оставить ситуацию без изменений. Эта альтернатива неприемлема для субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и услуг. Режим работы необходимо устанавливать в соответствии с действующим законодательством.

Вторая альтернатива - отказ от регулирования. Эта альтернатива неприемлема для органов местного самоуправления и населения города. Отказ от регулирования проблемы приведет к негативным последствиям: потеря контроля городских властей в сфере торговли и бытового обслуживания населения, отсутствие информации о состоянии торговой сети и сети сферы услуг на территории города.

Третья альтернатива - принятие этого решения. Эта альтернатива является актуальной в сложившейся ситуации, достигает задекларированной цели и задач регулирования.

4. Механизмы и меры, которые обеспечат решение определенной проблемы путем принятия предложенного регуляторного акта

         Положение о порядке установления режима работы определяет порядок установления режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг независимо от форм собственности. Документ об установлении режима работы выдается на каждый объект и действительный на период деятельности объекта торговли или сферы услуг.

         Документ выдается на основании:  Информационного письма-заявления установленного образца.

5. Возможности достижения определенных целей

Возможность достижения целей регуляторного акта вполне реальна и не требует дополнительных бюджетных расходов в случае осуществления контроля за соблюдением субъектами хозяйствования Положения об утверждении порядка установления режима работы объектов торговли и сферы услуг на территории г.Болграда и добросовестного выполнения субъектами хозяйствования и гражданами его требований.

Поставленные цели достигаются при выполнении требований этого регуляторного акта с наименьшими затратами для субъектов хозяйствования, поскольку согласование режима работы предприятий торговли и сферы услуг осуществляется бесплатно.

Внешние факторы, которые могут повлиять на действие регуляторного акта-изменения действующего законодательства, которые могут привести к нецелесообразности его дальнейшего применения. Но влияние внешних факторов не может повлиять на отказ введения в действие предложенного регулирования.

6. Ожидаемые результаты. Выгоды и затраты

городской совет 

удобства:

- Установление порядка выдачи, отмены документа об установлении режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг в соответствии с действующим законодательством;

- Владение информацией о состоянии торговой сети, заведений ресторанного хозяйства и сети сферы услуг на территории города.

расходы:

- Внедрение проекта дополнительных расходов не требует.

субъекты хозяйствования

удобства:

- Соблюдение действующего законодательства по вопросу установления режима работы.

расходы:

- Внедрение проекта дополнительных расходов не требует.

жители города

удобства:

- Упорядочение режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг, в частности: режима работы в ночное время с 22-00 до 8-00 часов.

расходы:

- Внедрение проекта дополнительных расходов не требует.       

        7. Срок действия

Срок действия регуляторного акта не ограничивается во времени. Регуляторный акт может быть пересмотрен в результате изменений в законодательстве.

8. Показатели результативности регуляторного акта:

- Количество обращений субъектов хозяйствования в исполнительный комитет городского совета о предоставлении документа об установлении режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг; 

- Количество выданных документов об установлении режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг;

- Количество обращений жителей города о нарушении общественного порядка во время работы объектов торговли заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг, в частности: в ночное время с 22-00 до 8-00 часов.

Предложения и замечания по проекту решения исполнительного комитета городского совета "Об утверждении Положения о порядке установления режима работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг на территории г Болграда" принимаются в течение месяца со дня опубликования проекта  регуляторного акта. Информация предоставляется  в письменном виде в приемную городского совета и или в электронном виде на электронный адрес: bolgradgorsovet@mail.ru

30.09.2014 г. 

Проект ___

 (С изменениями и дополнениями, 
внесенными по результатам проведённых
общественных
слушаний 28.11.2013 года)
 

У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
______________________ сессия VI созыва
  Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград 

Рассмотрев представление прокуратуры Болградского района от 21.01.2013 г. № (16-46)118вых.-13, письмо финансового управления Болградской районной государственной администрации от 05.09.2013 г. № 03-05/333, учитывая рекомендации указанные в протоколе совместного заседания постоянных комиссий (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) городского совета от _______.2013 г. № ____, с целью приведения ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград в соответствие с нормами действующего законодательства Украины, а также обеспечения более эффективного использования земельного фонда территориальной громады города Болград, руководствуясь ст. 12 Земельного Кодекса Украины, ст.21 Закона Украины «Об аренде земли», Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», п. 3 ст. 16, п. 34 ст. 26,  п. 1 ст.59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить размер годовой арендной платы за земельные участки несельскохозяйственного назначения в городе Болград в процентах от нормативной денежной оценки земель города Болград в соответствии с целевым использованием земельного участка (приложение). 

2. Решения Болградского городского совета от 05.10.2010 г. № 1357-V «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения» и от 02.09.2011 г. № 334-VI «О внесении изменений и дополнений в решение Болградского городского совета от 05.10.2010 г. № 1357-V «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения» считать утратившими силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года, кроме п. 30 приложения к решению, которое вступает в силу с 01.07.2014 года. 

4. Отделу регулирования земельных отношений Болградского городского совета внести изменения в расчеты арендной платы и договора аренды земли согласно настоящему решению  с 01.01.2014 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию горсовета по вопросам регулирования земельных отношений и охране окружающей природной среды (Сахарова Н.Н.). 

Проект решения подготовлен
исполнительным аппаратом
 Болградского городского совета 

Приложение
к решению сессии горсовета
 от   _______.2013 г.№  _____-VI 

Ставки   арендной платы за аренду  земельных участков несельскохозяйственного назначения
в городе Болград

№ п/п

Основное назначение земельного участка, который передаётся в аренду

Размер арендной платы за землю в процентах от нормативной денежной оценки конкретного земельного участка

Размер арендной платы за землю в процентах от нормативной денежной оценки конкретного земельного участка, площадь которого более 1000 кв.м.

Торговля

 1.  

Размещение и обслуживание магазинов и других объектов, связанных с торговлей (кроме указанных в п. 2-8)

6

6

 1.  

Размещение и обслуживание торговых контейнеров, киосков в черте города (кроме рынков)

7

7

 1.  

Размещение и обслуживание торговых контейнеров, киосков на территории рынков

8

8

 1.  

Размещение и обслуживание объектов оптовых и розничных рынков

7

7

 1.  

Размещение и обслуживание объектов торговли бытовой, компьютерной техникой и мобильными телефонами

8

8

 1.  

Размещение и обслуживание объектов торговли строительными материалами

8

3

 1.  

Размещение и обслуживание объектов торговли автомобильными запчастями

8

8

 1.  

Размещение и обслуживание аптек

9

9

Услуги

 1.  

Размещение и обслуживание баров, ресторанов, кафе

8

8

 1.  

Размещение и обслуживание объектов, предоставляющие бытовые услуги (пошив и ремонт одежды, обуви, парикмахерские) и другие услуги населению

6

6

 1.  

Размещение и обслуживание объектов, предоставляющие ритуальные услуги

9

9

 1.  

Размещение и обслуживание офисных помещений и гостиниц

5

5

 1.  

Размещение и обслуживание страховых компаний

9

9

 1.  

Размещение и обслуживание банков и кредитных обществ

11

11

 1.  

Размещение и обслуживание объектов (сооружений), площадок для заготовки металлолома

9

7

 1.  

Размещение и обслуживание складов и предприятий, оказывающие ремонтно-строительные услуги

4

3

Промышленность

 1.  

Размещение и обслуживание объектов, связанных с производством алкогольных и слабоалкогольных напитков

8

5

 1.  

Размещение и обслуживание предприятий пищевой промышленности

5

3

 1.  

Размещение и обслуживание других объектов промышленности

5

3

Транспорт

 1.  

Размещение и обслуживание объектов транспорта (в том числе предоставляющие сервисные услуги)

5

3

 1.  

Размещение и обслуживание автозаправочных станций (оптовая, розничная торговля нефтепродуктами)

9

9

 1.  

Размещение и обслуживание объектов автосервис (СТО, мойка, шиномонтаж)

8

4

Энергетика

 1.  

Размещение и обслуживание объектов, связанных с передачей электрической и тепловой энергии

9

9

 1.  

Размещение и обслуживание объектов газоснабжения

9

9

Связь

 1.  

Размещение и обслуживание объектов мобильной связи

12

12

 1.  

Размещение и обслуживание объектов линейной связи

6

3

Другое

 1.  

Земельные участки граждан и их объединений для жилищного и гаражного строительства, огородничества, садоводства, а также для выпаса скота

3

3

 1.  

Земельные участки на период строительства объектов, определённых разрешением на производство строительных работ (в том числе пустующие земельные участки)

3

3

 1.  

Размещение и обслуживание недействующих объектов предназначенных для занятия предпринимательской деятельностью

3

3

 1.  

Земельные участки, которые используются с нарушением земельного законодательства: без заключения договора аренды или без государственной регистрации договора аренды

12

12

 1.  

Земельные участки смешанного пользования

Размер определяется путём вычисления среднего арифметического (с округлением до целого)

 Проект

У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
________________________ сессия  VI созыва
 Р Е Ш Е Н И Е
 

Об утверждении Порядка размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории г.  Болград 

Учитывая необходимость приведения местных нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, упорядочения объектов торговли и сферы услуг на территории   г. Болград, в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Законов Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 21.10.11 № 244 "Об утверждении Порядка размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности", руководствуясь ст. 25, ст. 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине",

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории г. Болград (приложение № 1). 

2.    Контроль за исполнением  данного решения возложить  на постоянную комиссию _____________ 

Приложение №1 

ПОРЯДОК
размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности
на территории г.
Болград
 

                                                                 1. Общие положения 

1.1. Порядок размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории г.Болград  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О регулировании градостроительной деятельности», «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности »и приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 21.10.11 № 244« Об утверждении Порядка размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности ». 

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории г.Болград 

1.3. Временное сооружение торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности (далее - ВС) - одноэтажное сооружение, изготавливается из облегченных конструкций с учетом основных требований к сооружениям, определенных техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений, и устанавливается временно, без устройства фундамента. 

1.4. Определение терминов 

1.4.1. Архитектурный тип ВС (далее - архитип) - внешний архитектурный облик ВС с размещением информации о ее владельце (пользователе), названия продукции и / или услуг, которые предоставляются. При расположении ВС согласно схеме размещения ВС применяются типовые ВС. 

1.4.2. Заказчик – физическое, юридическое лицо, намеренное  разместить ВС на основании паспорта привязки ВС. 

1.4.3. Комплексная схема размещения ВС - схема размещения стационарных ВС на территории г. Болград. 

1.4.4. Паспорт привязки ВС - комплект документов, в которых определены места установки ВС на топографо-геодезической основе, схема  благоустройства прилегающей территории. 

1.4.5. Передвижное ВС - сооружение, не имеющее закрытого помещения для временного пребывания людей, в которой может быть размещено торговое оборудование, низкотемпературный прилавок, лоток, емкость, торговый автомат, другие устройства для сезонной розничной торговли и другой предпринимательской деятельности. 

1.4.6. Схема благоустройства ВС - схема, выполненная заказчиком в произвольной форме на топографо-геодезической основе с указанием мероприятий по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к ВС (расположение цветников, подъездов, урн, устройство дорожного покрытия или мощения фигурными элементами мощения и т.п.). 

1.4.7. Стационарная ВС - сооружение, которое имеет закрытое помещение для временного пребывания людей и по внешнему контуру не превышает площадь 30 кв. м. 

1.4.8. Типичные ВС - виды ВС, выполненные по проектам повторного использования. 

1.5. Комплексная схема размещения ВС в пределах улицы (сквера, бульвара, переулка, спуска, проезда, площади, и т.п.), микрорайона (квартала), города - текстовые и графические материалы, которыми определяются места расположения стационарных ВС, разработаные с учетом требований строительных, санитарно -гигиенических норм, а также существующих градостроительных ограничений, требований по охране окружающей природной среды и рационального использования территорий, охраны историко-культурного наследия, земельно-хозяйственного устройства. 

1.6. Комплексная схема размещения ВС и архитип разрабатываются по решению городского совета субъектом хозяйствования, имеющим лицензию на выполнение проектных работ, или архитектором, который имеет соответствующий квалификационный сертификат, и утверждаются решением городского совета. 

 Разработка комплексной схемы размещения ВС и архитип осуществляется за счет средств местного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством. 

              1.7. Холодильное и другое оборудование, размещающееся  рядом с ВС, необходимое для обеспечения санитарных мер или соблюдения требований санитарных норм, не требует получения какого-либо разрешения. При этом общая площадь, которую занимает такое оборудование, не может превышать 25% площади этой ВС, а оборудование должно находиться рядом с ВС. 

1.8. Размещение ВС на территории рынка как торгового объекта определяется планировочной документацией территории этого рынка или проектной документацией его постройки. 

1.9. Для размещения группы ВС (но не более пяти) разрабатывается единый паспорт привязки ВС с привязкой каждого отдельного ВС с отображением благоустройства прилегающей территории и инженерного обеспечения (на топографо-геодезической основе). 

1.10. Размещение ВС при проведении ярмарок, государственных и местных праздничных, торжественных массовых мероприятий на срок проведения таких мероприятий осуществляется в порядке, установленном городским советом. 

1.11. При размещении ВС (группы ВС) учитываются все имеющиеся планировочные ограничения, предусмотренные строительными нормами. 

1.12. Размещение ВС (группы ВС) осуществляется на основании паспорта привязки ВС. 

1.13. Самовольное размещение ВС (группы ВС) запрещается. 

2. Порядок получения паспорта привязки. 

2.1. Заказчик, который намерен установить ВС на территории г. Болград , обращается в Исполнительный комитет Болградского городского совета с соответствующим заявлением в произвольной форме о возможности размещения ВС с указанием желаемого срока размещения объекта.  К заявлению прилагаются: 

- графические материалы с указанием желаемого места расположения ВС, выполненные заказчиком в произвольной форме на топографо-геодезической основе М 1:500 чертежами контуров ВС с привязкой к местности; 

- реквизиты заказчика (наименование, Ф.И.О., адрес, контактная информация); 

Этот перечень документов является исчерпывающим; 

2.2. Соответствие намерений относительно местоположения ВС комплексной схеме размещения ВС (в случае ее наличия), строительным нормам определяет отдел градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской райгосадминистрации в течение десяти рабочих дней со дня представления указанного заявления путем подготовки заключения для последующего его рассмотрения Исполнительным комитетом Болградского  городского совета. 

О ходе рассмотрения заявления  отдел градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской  райгосадминистрации сообщает заявителю в течении 3-х робочих дней с уведомлением о сроке рассмотрения заключения на заседании исполнительного комитета. 

После подготовки в указанный срок заключения, отдел градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской райгосадминистрации готовит проект решения  Исполнительного комитета о рассмотрении заключения. 

О принятом заключении Исполнительного комитета о рассмотрении заключения о соответствии намерений заказника относительно места расположения ВС Схеме, строительным нормам, сообщает заказнику письменно в течении 3-х робочих дней со дня принятия решения. 

2.3. Основанием для размещения ВС является паспорт привязки ВС, выданный отделомградостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры и Болградской райгосадминистрации согласно установленной форме с учетом решения Исполнительного комитета в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения. 

2.4. Для оформления паспорта привязки заказчик обращается в отдел градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской  райгосадминистрации с дополнительным заявленим об оформлении паспорта привязки ВС, к котрому прилагаются следующие документы: 

-    эскизы фасадов ВС в цвете М 1: 50 (для стационарных ВС),которые выполняет предприятие, имеющее лицензию на выполнение проектных работ, или архитектор, который имеет соответствующий квалификационный сертификат, согласно формы утвержденной Порядком размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденный приказом Министерства Регионального развития , строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 244 от 21.10.2011 г.

- схему благоустройства прилегающей территории, составленную заказчиком или субъектом предпринимательской деятельности, который имеет соответствующую лицензию, архитектором, который имеет соответствующий квалификационный сертификат, в соответствии с Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов Украины "(2807-15); 

- технические условия относительно инженерного обеспечения (при наличии), полученные заказчиком у балансодержателя соответствующих инженерныхсетей. 

Указанные документы заказчиком получаются самостоятельно. 

2.5. Паспорт привязки ВС оформляется отделом градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской райгосадминистрации в течение десяти рабочих дней со дня подачи указанного заявления. 

Время, затраченное на подготовку и подачу в отдел градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской райгосадминистрации схемы размещения ВС, эскизов фасадов ВС и получение технических условий относительно инженерного обеспечения (при наличии), схемы благоустройства прилегающей территории, не входит в срок подготовки паспорта привязки ВС. 

2.6. Для подготовки паспорта привязки ВС градостроительные условия 

и ограничения застройки земельного участка не предоставляются. 

2.7. Паспорт привязки ВС оформляется отделом градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской райгосадминистрации по установленной форме 

2.8. Паспорт привязки включает: 

- схему размещения ВС, выполненную на топографо-геодезической основе в масштабе 1:500, а также схему благоустройства прилегающей территории; 

-  эскизы фасадов ВС в цвете М 1: 50 (для стационарных ВС); 

- технические условия относительно инженерного обеспечения ВС, полученные заказчиком у балансодержателя соответствующих сетей; 

- реквизиты заказчика (наименование, Ф.И.О., адрес, контактная информация). 

Этот перечень документов является исчерпывающим. 

2.9 Паспорт привязки подписывается начальником отдела градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской  райгосадминистрации 

2.10. При оформлении паспорта привязки ВС запрещается требовать от заказчика дополнительные документы и получение им согласований, не предусмотренных законом и настоящим Порядком. 

2.11. Паспорт привязки ВС не предоставляется при условиях: 

- представления не полного пакета документов, определенных пунктом 2.6 настоящего Порядка; 

- представления недостоверных сведений, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка. 

Непредоставление паспорта привязки по другим причинам не допускается. 

2.12. Паспорт привязки выдается на безвозмездной основе. 

2.13. Паспорт привязки подлежит регистрации в журнале регистрации паспортов привязки или электронном журнале органом, который его выдал. 

2.14. Срок действия паспорта привязки определяется отделом градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской райгосадминистрации. 

2.15. Продление срока действия паспорта привязки осуществляется по заявлению заказчика, путем указания новой даты, подписи ипечати в паспорте отдела  градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской  райгосадминистрации 

2.16. В случае изменений, которые произошли в градостроительной документации на местном уровне, строительных нормах, расположении существующих зданий и сооружений, инженерных сетей или по инициативе субъекта хозяйствования, паспорт привязки может бать переоформлен на срок действия этого паспорта привязки или на новый срок. 

2.17. Установка ВС осуществляется согласно паспорта привязки. 

2.18. Отклонение от паспорта привязки ТС не допускается. 

2.19. Восстановление благоустройства заказчиком является обязательным. 

2.20. После размещения ВС заказчик подает в Исполнительный комитет письменное заявление по форме, в котором указывает, что он выполнил требования паспорта привязки поле чего в 3-х дневный срок заключает договор паевого участия в содержании обектов благоустройства г. Болградс с балансодержателам  этих объектов. 

2.21. Паспорт привязки изготавливается в двух экземплярах. 

Один экземпляр хранится у заказчика ВС, второй – в отделе градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской райгосадминистрации 

2.22. Сведения паспорта привязки отделом градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Болградской райгосадминистрациивносятся  в информационную базу градостроительного кадастра (для стационарных ВС). 

2.23. Действие паспорта привязки приостанавливается в следующих случаях: 

- необходимость проведения плановых ремонтных работ на земельном участке, на котором размещено ВС, с обязательным предупреждением владельца ВС за 1 месяц и предоставлением временного места размещения такого ВС; 

- необходимость проведения аварийных ремонтных работ на земельном участке, на котором размещено ВС, - без предупреждения. 

2.24. Действие паспорта привязки ВС аннулируется при следующих условиях: 

-  несоблюдение требований паспорта привязки при установке ВС; 

- неустановления ВС в течение 6 месяцев с даты получения паспорта привязки; 

- уклонение от заключения договора паевого участия в содержании объектов благоустройства г. Болград; 

- предоставление недостоверных сведений в документах. 

2.25. В случае проведения балансодержателем плановых ремонтних работ или аварийных ремонтных работ на инженерных сетях владельцу ВС предоставляется временное место для размещения ВС с переносом ВС (В том числе с переносом на прежнее место) за счет собственника ВС в месячный срок (при аварийных работах - недельный срок) с даты принятия решения (распоряжения, приказа) исполнительным органом соответствующего совета или районной государственной администрации о приостановлении действия паспорта привязки. 

На период до предоставления заказчику временного местоположения ВС такое ВС располагается в месте проведения ремонтных работ. 

2.26 Основаниями для возобновления действия паспорта привязки ВС является завершениеплановых ремонтных работ или аварийных ремонтных работ. 

2.27. В случае окончания срока действия, аннулирования паспорта привязки, самовольной установки ВС такое ВС подлежит демонтажу. 

2.28. Размещение ВС самовольно запрещается. 

2.29. Владельцы (пользователи) ВС обязаны поддерживать надлежащее эксплуатационное состояние ВС и соответствующего технологического оборудования, используемого вместе с ВС. 

2.30. Изменение внешнего вида и архітектурного типа ВС  без согласования с Городским сонетом запрещается. 

2.34. Режим работы ВС устанавливается субъектом хозяйствования соответствии с законодательством. 

2.35. Документация по установке ВС, выданная до вступления силу этим Порядком, действительна до истечения ее срока действия. 

АНАЛИЗ
регуляторного влияния проекта регуляторного акта -
проекта решения Болградского городского совета
«О Порядке размещения временных сооружений для осуществления
 предпринимательской деятельности на территории г. Болград»
 

Данный анализ регуляторного влияния разработан в соответствии со ст. 4, 8 Закона Украины "Об основах регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", Методики проведения анализа влияния регуляторного акта, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2004г. № 308 «Об утверждении методики проведения анализа влияния и отслеживания результативности регуляторного акта» 

Название регуляторного акта: проект решения Болградского городского совета «О Порядке размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории г. Болград»

Регуляторный орган: Болградский городской совет 

2. Определение целей государственного регулирования. 

Целью государственного регулирования являются: 

- Устранение административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности; 

- Равномерное пополнение городского бюджета от субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Альтернативные способы достижения целей государственного регулирования. 

Альтернативными способами достижения указанных целей являются: 

- Действующий порядок; 

- Принятие городским советом проекта решения «О Порядке размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории г. Болград» 

Данное альтернативное решение увеличит поступления в городской бюджет, обеспечит неуклонное выполнение норм Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» и будет предотвращать злоупотребления и коррупционные действия в сфере административных отношений между регуляторными органами или другими органами государственной власти и субъектами хозяйствования. 

Внедрения и выполнения требований предложенного проекта регуляторного акта соответствует тем ресурсам, которыми распоряжаются органы местного самоуправления, а также ресурсам субъектов хозяйствования, на которых распространяется действие предлагаемого проекта регуляторного акта (уплата налогов, сборов и других обязательных платежей). 

4. Механизм, который предлагается применить для решения проблемы, и соответствующие мероприятия. 

Основным принципом предложенного проекта решения является соблюдение прав и законных интересов субъектов хозяйствования, обеспечения наиболее эффективных условий для реализации ими своих прав, предоставление дополнительных возможностей для развития предпринимательской деятельности в г. Болград. 

С целью реализации поставленной цели предлагается проведение следующих мероприятий: 

• улучшение качества законодательной и нормативной базы, регулирующей порядок размещения временных сооружений; 

• обеспечение выполнения законодательных актов высшей юридической силы; 

Предложенный механизм действия данного проекта регуляторного акта соответствует принципам государственной регуляторной политики, а именно: целесообразности, адекватности, эффективности, прозрачности, предсказуемости. 

5. Возможность достижения определенных целей в случае принятия регуляторного акта. 

Согласно статье 73 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» решения, принятые органами местного самоуправления в пределах предоставленных им полномочий, обязательны для исполнения всеми расположенными на соответствующей территории органами исполнительной власти, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями и организациями , должностными лицами, а также гражданами. 

Возможность достижения указанных целей обоснована тем, что предложенное регулирование обеспечивает прозрачность действий органов местного самоуправления о порядке и условиях размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в г. Болград, требования по их размещению, обустройству и содержанию. 

6. Ожидаемые результаты принятия акта. 

Органы местного самоуправления - Увеличение поступлений в городской бюджет за счет уплаты местных налогов, сборов и других обязательных платежей в связи с развитием предпринимательской инфраструктуры города, созданием новых рабочих мест и регистрацией работников в соответствующих органах. Приведение местной нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины. 

Субъекты хозяйствования - соблюдение прав и законных интересов субъектов хозяйствования, обеспечения наиболее эффективных условий для реализации ими своих прав, предоставление дополнительных возможностей для развития предпринимательской деятельности. Затраты -  уплата местных налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Территориальная громада города - стимулирование развития предпринимательства, возможность реализации социальных мероприятий в связи с дополнительными поступлениями в местный бюджет. 

7. Срок действия акта. 

Предполагается не ограничивать срок действия предложенного регуляторного акта. 

При необходимости, в связи с изменением действующего законодательства Украины и по итогам анализа отслеживания его результативности, могут  вноситься изменения в предложенный регуляторный акт. 

8. Показатели результативности акта. 

Предлагается использовать следующие показатели результативности: 

- Размер поступлений в государственный и местные бюджеты, связанных с действием акта; 

- Количество субъектов хозяйствования и / или физических лиц, на которых распространяется действие акта; 

- Размер средств и время, что будут тратиться субъектами хозяйствования и / или физическими лицами, связанными с выполнением требований акта; 

- Уровень осведомленности субъектов хозяйствования и / или физических лиц об основных положениях акта; 

9. Меры, с помощью которых будет осуществляться отслеживание результативности акта. 

Отслеживание результативности указанного регуляторного акта будет осуществляться путем проведения базового, повторного и периодического отслеживания. 

Для определения значений показателей результативности данного регуляторного акта планируется использование исключительно статистических показателей. 

Базовое отслеживание будет проведено на этапе подготовки регуляторного акта. 

Повторное отслеживание будет осуществлено через год после введения в действие регуляторного акта, по результатам которого возможно осуществить сравнение показателей базового и повторного отслеживания, определить оценку достижения данным актом поставленных задач. 

Периодическое отслеживание планируется осуществить один раз в три года, со дня выполнения мероприятий по повторному отслеживанию, с целью совершенствования механизма размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности.

23.11.2013 г. 

 

Проект ___

У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
______________________ сессия VI созыва
 Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград

Рассмотрев представление прокуратуры Болградского района от 21.01.2013 г. № (16-46)118вых.-13, письмо финансового управления Болградской районной государственной администрации от 05.09.2013 г. № 03-05/333, учитывая рекомендации указанные в протоколах заседаний постоянной комиссии горсовета по регулированию земельных отношений и охране окружающей природной среды от _______.2013 г. № ____ и постоянной комиссии городского совета по вопросам бюджета, финансов и цен, протокол от ________.2013 г. № ___, с целью приведения ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград в соответствие с нормами действующего законодательства Украины, а также обеспечения более эффективного использования земельного фонда территориальной громады города Болград, руководствуясь ст. 12 Земельного Кодекса Украины, ст.21 Закона Украины «Об аренде земли», Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», п. 3 ст. 16, п. 34 ст. 26,  п. 1 ст.59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ РЕШИЛ : 

 1. Утвердить размер годовой арендной платы за земельные участки несельскохозяйственного назначения в городе Болград в процентах от нормативной денежной оценки земель города Болград в соответствии с целевым использованием земельного участка (приложение). 

 2. Решения Болградского городского совета от 05.10.2010 г. № 1357-V «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения» и от 02.09.2011 г. № 334-VI «О внесении изменений и дополнений в решение Болградского городского совета от 05.10.2010 г. № 1357-V «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения» считать утратившими силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года, кроме п. 30 приложения к решению, которое вступает в силу с 01.04.2014 года. 

4. Отделу регулирования земельных отношений Болградского городского совета внести изменения в расчеты арендной платы и договора аренды земли согласно настоящему решению  с 01.01.2014 г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию горсовета по вопросам регулирования земельных отношений и охране окружающей природной среды (Сахарова Н.Н.) 

Проект решения подготовлен
исполнительным аппаратом
Болградского городского совета

Приложение
к решению сессии горсовета
от   _______.2013 г.№  _____-VI

Ставки   арендной платы за аренду  земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград 

№ п/п

Основное назначение земельного участка, который передаётся в аренду

Размер арендной платы за землю в процентах от нормативной денежной оценки конкретного земельного участка

Торговля

 1.  

Размещение и обслуживание магазинов и других объектов, связанных с торговлей (кроме указанных в п. 2-8)

8

 1.  

Размещение и обслуживание торговых контейнеров, киосков в черте города (кроме рынков)

9

 1.  

Размещение и обслуживание торговых контейнеров, киосков на территории рынков

11

 1.  

Размещение и обслуживание объектов оптовых и розничных рынков

10

 1.  

Размещение и обслуживание объектов торговли бытовой, компьютерной техникой и мобильными телефонами

10

 1.  

Размещение и обслуживание объектов торговли строительными материалами

11

 1.  

Размещение и обслуживание объектов торговли автомобильными запчастями

11

 1.  

Размещение и обслуживание аптек

11

Услуги

 1.  

Размещение и обслуживание баров, ресторанов, кафе

10

 1.  

Размещение и обслуживание объектов, предоставляющие бытовые услуги (пошив и ремонт одежды, обуви, парикмахерские)

8

 1.  

Размещение и обслуживание объектов, предоставляющие ритуальные услуги

11

 1.  

Размещение и обслуживание офисных помещений

7

 1.  

Размещение и обслуживание страховых компаний

11

 1.  

Размещение и обслуживание банков и кредитных обществ

11

 1.  

Размещение и обслуживание объектов (сооружений), площадок для заготовки металлолома

11

 1.  

Размещение и обслуживание складов

7

Промышленность

 1.  

Размещение и обслуживание объектов, связанных с производством алкогольных и слабоалкогольных напитков

11

 1.  

Размещение и обслуживание предприятий пищевой промышленности

8

 1.  

Размещение и обслуживание других объектов промышленности

9

Транспорт

 1.  

Размещение и обслуживание объектов транспорта (в том числе предоставляющие сервисные услуги)

7

 1.  

Размещение и обслуживание автозаправочных станций (оптовая, розничная торговля нефтепродуктами)

11

 1.  

Размещение и обслуживание объектов автосервис (СТО, мойка, шиномонтаж)

10

Энергетика

 1.  

Размещение и обслуживание объектов, связанных с передачей электрической и тепловой энергии

11

 1.  

Размещение и обслуживание объектов газоснабжения

11

Связь

 1.  

Размещение и обслуживание объектов мобильной связи

11

 1.  

Размещение и обслуживание объектов линейной связи

11

Другое

 1.  

Земельные участки граждан и их объединений для жилищного и гаражного строительства, огородничества, садоводства, а также для выпаса скота

3

 1.  

Земельные участки на период строительства объектов, определённых разрешением на производство строительных работ

3

 1.  

Размещение и обслуживание недействующих объектов предназначенных для занятия предпринимательской деятельностью

11

 1.  

Земельные участки, которые используются с нарушением земельного законодательства: без заключения договора аренды или без государственной регистрации договора аренды

12

Анализ влияния регуляторного акта – проекта решения Болградского городского совета «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград» 

            Этот документ содержит обоснование необходимости государственного регулирования путём принятия регуляторного акта – решения городского совета «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград». Анализ влияния регуляторного акта составлен в соответствии со ст. 8 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» и включает анализ потенциального влияния, которое создаёт регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования. Этот документ содержит обоснование соответствия проекта регуляторного акта принципам государственной регуляторной политики и имеет определённую законом унифицированную форму и содержание. Анализ регуляторного влияния сопровождает указанный проект решения городского совета как регуляторного акта. 

1. Определение и анализ проблемы, которую предлагается разрешить путём государственного регулирования хозяйственного отношений. 

            Налоговым кодексом Украины, Законом Украины «Об аренде земли» определено, что годовая арендная плата за земельные участки, которые находятся в государственной и коммунальной собственности, поступают в соответствующие бюджеты, распределяется и используется в соответствии с законом. Согласно ст. 288 Налогового кодекса Украины размер годовой арендной платы устанавливается в договоре аренды, но годовая сумма платежа не может быть меньше (для всех категорий земель, кроме сельхозназначения) троекратного размера земельного налога (что составляет 3% от нормативной денежной оценки земельного участка) и не может быть больше 12% нормативной денежной оценки земельного участка. 

            Следует заметить, что действующие решения Болградского городского совета от 05.10.2010 г. № 1357-V «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения» и от 02.09.2011 г. № 334-VI «О внесении изменений и дополнений в решение Болградского городского совета от 05.10.2010 г. № 1357-V «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения» используют так называемые понижающие коэффициенты для определённых земельных участков. Использование данных коэффициентов привело к тому, что плата за определённые земельные участки установлена ниже минимального уровня, что является грубым нарушением норм Налогового кодекса Украины. Данный факт подтверждается письмом финансового управления Болградской районной государственной администрации по результатом работы Одесской областной рабочей группы по вопросам наполнения местных бюджетов в Болградском районе от 05.09.2013 г. № 03-05/333, в котором отражён перечень земельных участков, арендная плата по которым ниже минимального уровня, а также размер убытков, понесённых вследствие применения понижающих коэффициентов – 228,54 тысячи гривен. 

            Также по результатам проведённого анализа использования земли территориальной громады города Болград, поступлений в местный бюджет от сдачи её в аренду была выявлены проблемы неэффективного использования земли отдельными арендаторами и довольно низких арендных ставок за существенный перечень земельных участков, переданных в аренду. Создалась ситуация, что действующие ставки арендной платы за землю не зависят от целевого назначения земельных участков. Так, например, у арендаторов земель жилого фонда, садоводства, огородничества, пастбищ установлена одинаковая с арендаторами земель коммерческого назначения ставка арендной платы за землю, хотя эти арендаторы получают разные доходы от использования земельного участка. Поэтому, действующие ставки не являются справедливыми, так как арендаторы используют земельные участки в различных целях. Это приводит к недопоступлениям в городской бюджет, ведь существенная часть бюджета города пополняется за счёт использования земель территориальной громады.

             Проблема заключается в необходимости создания принципиально нового нормативного документа, который бы установил дифференцированный подход к порядку начисления арендной платы за землю в зависимости от его основного использования и который бы учитывал уровень дохода арендатора от использования земельного участка при установлении размера ставки арендной платы. 

            Кроме этого, следует заметить, что определённое количество арендаторов желает выкупить свои земельные участки. Суммы выкупа, конечно же, будут значительно превышать суммы годовой арендной платы. Однако, данные средства скорее всего сразу же будут потрачены на решение первоочередных проблем города (выделение средств на которые ранее не представлялось возможным), а, в свою очередь, ежемесячный (а также ежегодный) уровень дохода городского бюджета снизится, что усложнит решение повседневных нужд города (финансирование детских садов, коммунальных предприятий, аппарата городского совета и т.п.). Данный факт наличия арендаторов, желающих выкупить земельные участки, тоже является основанием для повышения ставок арендной платы за землю. 

            Также существует проблема государственной регистрации договоров аренды. Наличие данной проблемы отражено в представление прокуратуры Болградского района от 21.01.2013 г. № (16-46)118вых.-13. У большинства заключённых городским советом договоров аренды земельных участков отсутствует государственная регистрация, что также является грубым нарушением действующего законодательства Украины. Неоднократное обращение к арендаторам с просьбой начать разработку землеустроительной документации (что является необходимым условием для регистрации договора аренды земельного участка) не принесло желаемого результата. Такое отношение арендаторов обусловлено малой разницей в действующем регуляторном акте между ставкой арендной платы для зарегистрированных договоров аренды и не прошедших государственную регистрацию, которая составляет лишь 0,5%. Такая незначительная разница не может являться стимулом для государственной регистрации договоров аренды. Выходом из этой ситуации является значительное увеличение ставок арендной платы для тех землепользователей, которые не зарегистрировали договора аренды в соответствии с законом. 

            Отделом регулирования земельных отношений были собраны данные ставок арендной платы за землю в городах Одесской области, численность населения которых не сильно отличается от населения Болграда. 

Город

Ставки арендной платы за землю

Арциз

3-12%

Килия

3, 9%

Беляевка

3, 5, 7, 9%

Раздельное

3, 4, 5, 6, 9%

Татарбунары

3, 4, 6, 8%

Балта

3, 4, 5, 6, 12%

Рени

3%

             Как видно из таблицы, ставки ниже действующих в Болграде установлены только в г. Рени. Во всех остальных городах ставки арендной платы устанавливаются в зависимости от основного использования земельного участка. Также, следует подчеркнуть, что минимальная ставка в 3% во всех городах (кроме г. Рени) установлена только для некоммерческого использования земельного участка, в отличие от Болграда, где, как уже говорилось, предприниматели платят минимальную ставку наравне с гражданами и их объединениями, а иногда и меньше – в случае применения понижающих коэффициентов. 

            Средства за аренду земельных участков поступают в городской бюджет. Поэтому установление размеров арендной платы за земельные участки, которые предоставляются в аренду, а также реализация задач стратегии развития земельных отношений в городе позволит увеличить поступления в бюджет. 

2. Определение целей государственного регулирования 

            Главной целью данного регулирования является исполнение Закона Украины «Об аренде земли», Налогового кодекса Украины, обеспечения эффективного использования земель коммунальной собственности города. Целями регулирования являются: установление экономически обоснованных арендных ставок в соответствии с действующим законодательством; упорядочение сбора арендной платы; наполнение городского бюджета для финансирования социальных программ; обеспечение своевременного поступления в местный бюджет арендной платы за земельные участки. 

3. Определение и оценка всех принятых альтернативных способов достижения поставленных целей 

            Возможные способы и оценка достижения целей: 

1) При сохранении существующих ставок арендной платы: 

            - не обеспечивает надлежащих поступлений в городской бюджет; 

            - не обеспечивает дифференцированного подхода в зависимости от целевого использования земельного участка и уровня доходов арендатора от этого использования; 

            - не обеспечивает соблюдение норм Налогового кодекса Украины в части минимально допустимой ставки арендной платы; 

            - не обеспечивает соблюдение действующего законодательства Украины в части государственной регистрации договоров аренды земельных участков. 

            2) При выбранном способе – установлении новых ставок арендной платы в зависимости от целевого использования, установления бóльшей ставки для незарегистрированных договоров аренды земельных участков: 

            - обеспечивает увеличение поступлений в бюджет; 

            - обеспечивает дифференцированный подход в зависимости от целевого использования земельного участка и уровня доходов арендатора от этого использования; 

            - обеспечивает соблюдение норм Налогового кодекса Украины в части минимально допустимой ставки арендной платы; 

            - стимулирует арендаторов провести государственную регистрацию договоров аренды; 

            - даёт возможность городскому совету начать процедуры выкупов земельных участков, не уменьшая ежегодный доход города. 

4. Механизмы и мероприятия, которые обеспечат разрешение поставленной проблемы путём принятия предложенного регуляторного акта 

            Реализация предложенного регулирования осуществляется путём внедрения следующих мероприятий: 

            - определение категорий земель, перспектив и целей их передачи в аренду, прогнозирование разовых и постоянных поступлений в городской бюджет, создание привлекательного инвестиционного климата, развития предпринимательства; 

            - обеспечение направления средств, полученных от аренды земельных участков, для развития рынка земли, регулирования земельных отношений и социальной сферы; 

            - обеспечение рационального, эффективного использования земельного фонда территориальной громады города, методов его оценки и расчёта ставок за его использование; 

            - незамедлительное обнародование нового регулирования в средствах массовой информации с целью общественного обсуждения проекта регуляторного акта и предоставления замечаний и предложений от общественности; 

            - обеспечение прозрачности и свободного доступа к информации об определении размера арендной платы за земельные участки; 

            - заключение договоров аренды земельных участков и их последующая государственная регистрация. 

5. Обоснование возможности достижения поставленных целей в случае принятия предложенного регуляторного акта и оценка возможности внедрения и исполнения требований регуляторного акта 

            Данный регуляторный акт мотивирует субъектов хозяйствования исполнять установленные требования по таким мотивам, как: 

            - простота положений данного регуляторного акта; 

            - простота выполнения требований, установленный указанным актом; 

            - чёткое регулирование прав и обязанностей, на которые распространяется данный акт. 

6. Определение ожидаемых результатов принятия предложенного регуляторного акта, в частности расчёт затрат и выгод субъектов хозяйствования, граждан и государства вследствие действия регуляторного акта 

            Описание прогнозированных выгод и затрат от регулирования, которое вводится: 

Сфера влияния

Выгоды

Затраты

Городской совет

- приведение ставок арендной платы и договоров аренды в рамки, установленные законодательством;

- увеличение поступлений в городской бюджет;

- обеспечение бóльших поступлений в бюджет за счёт выкупа земель коммунальной собственности;

- обеспечение своевременного поступления арендной платы за счёт контроля за её взиманием Государственной налоговой инспекцией по зарегистрированным договорам аренды;

- повышение имиджа городской власти.

 

Территориальная громада города

увеличение поступлений в городской бюджет, влияние на качество выполненный работ, благоустройство города, решение социальных проблем города

 

Граждане Украины, иностранные граждане, объединения граждан, использующие земельные участки в некоммерческих целях

ставки арендной платы значительно ниже ставок для субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью

 

Субъекты предпринимательской деятельности

дифференцированный подход к ставкам арендной платы является справедливым по отношению к малым, средним и крупным субъектам предпринимательской деятельности

увеличение для определённых субъектов предпринимательской деятельности затрат, которые будут вынуждены оплачивать бóльшие суммы арендной платы

 7. Обоснование предложенного срока действия регуляторного акта 

            Датой вступления в силу регуляторного акта предлагается назначить 01.01.2014 года, кроме п. 30 приложения к решению, который предлагается ввести в действие с 01.04.2014 года для предоставления возможности землепользователям привести свои земельные правоотношения в соответствие с действующим законодательством Украины, а именно: изготовить землеустроительную документацию, заключить договора аренды земельных участков с городским советом и провести государственную регистрацию этих договоров. Срок действия предложенного регуляторного акта неограниченный. При внесении изменений в действующее законодательство Украины, которые могут повлиять на действие регуляторного акта, в него будут вноситься соответствующие коррективы. 

8. Определение показателей результативности регуляторного акта. 

            Определение результативности регуляторного акта проявляется в следующих показателях: 

            - выявление размера поступления в городской бюджет вследствие принятия предложенного решения городского совета путём проведения анализа поступлений в местный бюджет; 

            - количество плательщиков налога на землю и арендной платы, на которых будет распространяться действие предложенного регуляторного акта; 

            - количество договоров аренды земельных участков, прошедших государственную регистрацию после принятия данного регуляторного акта; 

            - использование земель по целевому назначению;

            - направление полученных средств на обеспечение реализации социально-экономических и культурных программ территориальной громады города Болград. 

9. Определение мероприятий, с помощью которых будет осуществляться отслеживание результативности регуляторного акта в случае его принятия. 

            Организационные мероприятия, которые должны быть осуществлены при проведении отслеживания результативности: 

            1) Отслеживание результативности регуляторного акта будет осуществляться путём анализа аналитических и статистических данных. 

            2) Отслеживание результативности планируется осуществить через год после вступления в законную силу регуляторного акта, по результатам которого возможно осуществить внесение соответствующих изменений. 

            3) Периодическое отслеживание планируется осуществлять один раз в три года с целью дальнейшего усовершенствования законодательства в сфере регулирования земельных отношений. 

10. Выводы 

            Таким образом, структура и составные части анализа регуляторного влияния проекта регуляторного акта «Об утверждении ставок арендной платы за аренду земельных участков несельскохозяйственного назначения в городе Болград» указывают на эффективность предложенного  регулирования и соответствие основным принципам Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

30.10.2013 г  

Проект 

У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
 _____________________________ сессия  VI созыва

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений в решение городского совета от 07.05.2008 г .№ 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда» 

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.05.2012 г. № 495 «О внесении изменений в типовые правила размещения внешней рекламы», Законами Украины «О рекламе», «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», ст. 25 Закона Украины «О местном  самоуправлении в Украине»,

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ РЕШИЛ:   

1. Исключить пункт №5 решения городского совета 05.2008 г .№ 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда». 

2. Внести дополнения в Приложение 1 решения городского совета от 07.05.2008 г .№ 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда»: 

- Дополнить Приложение 1 пунктами следующего содержания: 

Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«вывеска или табличка – это элемент на здании, строении или сооружении с информацией о зарегистрированном наименовании лица, знаках о товарах или услугах, которые принадлежат данному лицу, виде деятельности (если вид нельзя определить по названию), времени  работы, размещенный на внешней поверхности здания, строения или сооружения не выше первого этажа или на этаже, где размещается собственное или переданное в пользование лицу помещение (кроме случаев, когда субъекту хозяйствования принадлежит по праву собственности или пользования все здание  или сооружение), возле входа в такое помещение. В этом случае вывеска или табличка не является рекламой» 

Пунктом 48: 

« Вывески или таблички должны размещаться без вмешательства в несущие конструкции, легко демонтироваться, чтобы не создавать преград  во время работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом зданий и сооружений, на которых они размещаются. 

Не должны воспроизводить изображения дорожных знаков, не должны размещаться на зданиях или сооружениях – объектах незавершенного строительства, площадь поверхности не должна превышать 3 кв. метров. 

Запрещается требовать от субъектов хозяйствования какие-либо документы для размещения вывесок или табличек, не предусмотренные законодательством. 

Пунктом 49: 

Демонтаж вывесок или табличек, размещенных с нарушением данных Правил, осуществляется в случае: 

-  прекращения юридического лица или прекращения деятельности физического лица-предпринимателя; 

- несоответствия размещения вывески или таблички требованиям по ее размещению, представленным в определении, архитектурным требованиям, государственным нормам, стандартам и правилам, санитарным нормам; 

- нарушения благоустройства территории. 

Размещенные вывески или таблички подлежат демонтажу за счет средств юридических или физических лиц-предпринимателей, которыми они были установлены. 

Пункт № 31 изложить в следующей редакции: 

"Разрешение на размещение внешней рекламы аннулируется на основании соответствующего решения исполнительного комитета Болградского городского совета до истечения срока его действия: 

- по письменному заявлению распространителя внешней рекламы; 

- прекращение юридического лица (слияние, присоединение, разделение, преобразование или ликвидация); 

- прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя; 

- установление факта предоставления в заявлении и прилагаемых к нему документах недостоверной информации; 

- в случае неиспользования места расположения рекламного средства непрерывно в течение шести месяцев; 

- в случае изменения разрешения в установленном порядке; 

- в случае невыполнения обязательств, которые привели к расторжению договора на право временного пользования местом для размещения внешней рекламы ". 

Решение об аннулировании разрешения фиксируется в журнале регистрации, о чем комиссия по размещению внешней рекламы письменно информирует почтовым отправлением не позднее пяти рабочих дней со дня принятия (вынесения) решения. 

Действие документа разрешительного характера прекращается через десять рабочих дней со дня принятия (вынесения) решения об аннулировании такого документа, если иное не предусмотрено законом. Решение  об аннулировании документа разрешительного характера может быть обжаловано в суде.

Подпункт № 32.5. изложить в следующей редакции: 

«На опорах наземной внешней рекламы, размещающейся вдоль проезжей части улиц и дорог, по требованию Госавтоинспекции, наносится вертикальная дорожная разметка из светоотражающих материалов высотою до 2м от поверхности земли». 

Подпункт № 32.8.  исключить. 

Подпункт 33.1. изложить в следующей редакции: 

«На пешеходных  дорожках и аллеях, если это мешает свободному движению пешеходов». 

Пункт №45 изложить в следующей редакции: 

Демонтаж рекламного средства осуществляется в соответствии с настоящими Правилами в следующих случаях: 

а) рекламное средство является самовольно установленным; 

б) техническое состояние рекламоносителей создает угрозу жизни, здоровью людей, либо причинения вреда третьим лицам, что подтверждается актом обследования технического состояния рекламоносителя, составленным в соответствии с существующим порядком. 

 В этих случаях, демонтаж рекламного средства осуществляется его владельцем по предписанию Комиссии в срок, определенный предписанием. 

О выполнении предписания владелец рекламного средства обязан сообщить Комиссии не позднее следующего дня от даты демонтажа рекламного средства. 

В случае невыполнения предписания демонтаж рекламного средства может быть осуществлен по направлению Комиссии  подчиненным коммунальным предприятием собственными силами. Расходы, связанные с проведением демонтажа рекламного средства, его транспортировкой и хранением, возмещаются владельцем демонтированного рекламоносителя.  Предприятие, совершившее демонтаж вправе требовать возмещения таких расходов в судебном порядке путем обращения с соответствующим иском согласно требованиям действующего законодательства. 

Демонтаж самовольно установленного рекламного средства, собственник которого неизвестен, проводится коммунальным предприятием. По требованию Комиссии или подчиненного коммунального предприятия, демонтаж самовольно установленных рекламных средств, владелец которых неизвестен, может также осуществляться балансодержателем объекта, на котором размещен такой рекламное средство. 

Факт проведения демонтажа рекламного средства удостоверяется актом проведения демонтажа, который составляется не позднее следующего дня с даты проведения демонтажа. К акту прилагается фотофиксация местоположения до и после демонтажа рекламного средства. Акт проведения демонтажа составляется в двух экземплярах, один из которых направляется в подчиненное коммунальное предприятие, а второй вручается владельцу рекламоносителя (в случае его установки) или направляется ему по почте с уведомлением о вручении. 

Снятые рекламные средства хранятся на складе коммунального предприятия совершившего демонтаж, до момента их истребования владельцами, однако в пределах срока хранения, установленного настоящими Правилами. 

Возвращение демонтированного рекламного средства его владельцу осуществляется на основании заявления, подаваемого владельцем рекламного средства  в коммунальное предприятие, хранящее демонтированное средство. К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие право собственности заявителя на демонтированное рекламное средство. 

В течение 10-ти дней со дня получения заявления коммунальное предприятие готовит расчет затрат на проведение демонтажа рекламного средства и его хранения и вручает его заявителю. 

Выдача рекламных средств осуществляется коммунальным предприятием в течение двух дней со дня получения документа, подтверждающего внесение заявителем платы в счет возмещения затрат  на проведение демонтажа. 

Выдача конструкций осуществляется по акту приема-передачи, один из которых выдается владельцу рекламного средства, а другой остается в коммунальном предприятии. В случае получения конструкций уполномоченным лицом владельца акта приема-передачи прилагается также копия документа, подтверждающего право такого лица на совершение соответствующих действий от имени владельца рекламного средства. 

Снятые временные и стационарные рекламные средства с площадью носителя до 1 кв. метра  хранятся коммунальным предприятием в течение 6 месяцев, а рекламные средства большего формата - не более 1 года от даты проведения демонтажа. Дальнейшее распоряжение рекламными средствами, срок хранения которых истек, осуществляется в соответствии требованиям действующего законодательства. 

3. Внести изменения в Приложение 2 решения городского совета от 07.05.2008.№ 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда»: 

- утвердить приложение № 2 в новой редакции: 

Тарифы за временное пользование местами, находящимися в коммунальной собственности для размещения внешней рекламы на территории г. Болграда 


п/п

Вид рекламного средства

Единица измерения

Тариф
(грн/месяц)

Стационарные наземные рекламные средства

 1.  

Стационарные наземные среднегабаритные (до 5 кв. м.) специальные односторонние конструкции

1 кв. м
(горизонтальной проекции)

20,00

 1.  

Стационарные наземные среднегабаритные (до 5 кв. м.) специальные двухсторонние конструкции

1 кв. м
(горизонтальной  проекции)

35,00

 1.  

Стационарные наземные крупногабаритные (площадью более 5 кв. м.) специальные односторонние конструкции

1 кв. м (горизонтальной
проекции)

15,00

 1.  

Стационарные наземные крупногабаритные (более 5 кв. м.) специальные двухсторонние конструкции

I кв. м (горизонтальной проекции)

23,00

Навесные рекламные средства

1.

Навесные специальные односторонние конструкции (площадью до 2 кв.м. лайт-боксы, тролли и др.)

1 кв. м (вертикальной проекции)

20,00

2.

Навесные специальные двухсторонние конструкции (площадью до 2 кв.м. лайт-боксы, тролли и др.)

1 кв. м
(вертикальной проекции)

40,00

3.

Навесные специальные односторонние конструкции (площадью от 2 кв.м. до 5 кв.м. лайт-боксы, тролли и др.)

1 кв. м (вертикальной проекции)

20,00

4.

Навесные специальные двухсторонние конструкции (площадью от 2 кв.м. до 5 кв.м. лайт-боксы, тролли и др.)

1 кв. м (вертикальной проекции)

24,00

5.

Навесные специальные односторонние конструкции (площадью от 5 кв.м. до 10 кв. м.)

1 кв. м
(вертикальной проекции)

12,50

6.

Навесные специальные двухсторонние конструкции (площадью от 5 кв.м. до 10 кв.м.)

1 кв. м (вертикальной проекции)

15,00

7.

Навесные специальные односторонние конструкции (площадью более 10 кв.м.)

1 кв. м
(вертикальной  проекции)

6,25

8.

Навесные специальные двухсторонние конструкции (площадью более 10 кв.м.)

1 кв. м
(вертикальной  проекции)

7,50

9.

Рекламные односторонние объекты, которые размещены на стенах зданий и сооружений (площадью до 2 кв.м.)

1 кв. м
(вертикальной проекции)

20,00

10.

Рекламные двухсторонние объекты, которые размещены на стенах здании и сооружений (площадью до 2 кв.м.)

1 кв.  м (вертикальной проекции)

40,00

11.

Рекламные объекты, размещены на стенах зданий и сооружений (площадью от 2 кв.м. до 5 кв.м.)

1 кв. м (вертикальной проекции)

22,50

12.

Рекламные объекты, которые размещены на стенах зданий и сооружений (площадью от 5 кв.м. до 20 кв.м.)

1 кв. м (вертикальной проекции)

9,00

13.

Рекламные объекты, которые размещены на стенах зданий и сооружений (площадью более 20 кв.м.)

1 кв. м (вертикальной проекции)

3,75

Прочие рекламные средства

1

Кровельные конструкции

1 кв. м (горизонтальной проекции)

20,00

2.

Нестандартные специальные (зонты, флаги, ограждения и др.)

1 шт.

8,50

3.

Реклама на урнах и других элементах внешнего благоустройства

1 шт..

10,00

4.

Афиши, листовки, плакаты

1 шт.

2,0

Временные (в т.ч. выносные) наземные специальные конструкции (площадью до I кв.м.) за 1 конструкцию – 200,00 грн. в год
(изменения внесены на основании решения городского совета от 23.05.2012 г. № 590-VI)

Для рекламных  средств, освещенных в ночное время, при определении размера платы за временное использование места размещения рекламного устройства применяется понижающий коэффициент: 

- для рекламных средств, имеющих подсветку со стороны или  по бокам конструкций – коэффициент  - 0,8; 

- для рекламных средств типа: неоновые установки, световые короба, электрифицированное (газосветное) панно и т.п. – коэффициент - 0,5. 

(дополнения внесены на основании решения городского совета от 23.05.2012 г. № 590-VI)

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии городского совета по вопросам бюджета, финансов и цен (Димитрова Ю.М.) и по вопросам соблюдения законности, правопорядка, социальной зщите прав, свобод и законности интересов граждан (Бальжик Т.Г.). 

Проект подготовлен
 исполнительным аппаратом исполкома 
 Болградского городского совета 

Анализ регуляторного влияния
проекта решения Болградского  городского совета "О внесении изменений в решение Болградского городского совета от 07.05.2008 г. № 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда» 

 Этот анализ регуляторного влияния (далее - Анализ) разработан с соблюдением требований Закона Украины "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" от 11.09.2003 г. № 1160-IV и Методики проведения анализа влияния регуляторного акта, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2004 года № 308.  Он определяет правовые и организационные основы реализации проекта решения Болградского  городского совета "О внесении изменений в решение Болградского городского совета от 07.05.2008 г. № 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда» как регуляторного акта. 

 1. Описание проблемы, которую планируется урегулировать путем принятия решения 

07.05.2008 года Болградским  городским советом  принято решение  «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда». Во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 23.05.2012  года  № 495 "О внесении изменений в Типовые правила размещения внешней рекламы" органам местного самоуправления рекомендовано привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с данным постановлением. 

В связи с этим возникает необходимость внесения изменений и дополнений в решение Болградского городского совета № 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда» (далее Правила). В частности,  дополнить Правила понятиями:  «вывеска»  и  «табличка». Постановление № 495 дает определение, при котором вывески (таблички) не будут считаться рекламой, порядок их размещения и демонтажа. 

Кроме того, принятые в 2008 году  Правила требуют некоторой корректировки и приведения в соответствие с действующим законодательством. 

Указанный проект решения усовершенствует сферу размещения внешней рекламы в городе, поскольку: 

 - конкретизирует требования по размещению, содержанию  и демонтажу рекламоносителей на городской территории; 

- указывает основания для аннулирования разрешений и порядок проведения демонтажных работ; 

На сегодня из-за неполного и нечеткого изложения нормативной базы по размещению внешней  рекламы, не подлежат полному и прозрачному регулированию со стороны органов местного самоуправления взаимоотношения с субъектами хозяйствования. Отсутствие механизмов по приведению в соответствие  с требованиями Правил размещение на территории города средств наружной рекламы (выполнению работ по их установке и демонтажу) приводило к появлению несанкционированно размещенных рекламных средств.  Принятие предложенного проекта решения позволит обеспечить решение именно указанных в этом анализе проблем.  

2. Определение целей регулирования 

Указанным проектом нормативно-правового акта определяется идентификация  вывесок и табличек, а также регулируются хозяйственные правоотношения, возникающие в процессе размещения наружной рекламы на территории города Болграда, в соответствии с действующим законодательством Украины. 

Данный регуляторный акт предусмотрен планом деятельности исполнительного комитета Болградского городского совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2013 год. Был внесен в план решением Болградского  городского совета № 1036-VI от 29.03.2013 г. "О внесении изменений в решение городского совета  от 14.12.2012 г. № 908-VI  «Об утверждении плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов Болградского городского совета на 2013 год». 

3. Обоснование преимуществ выбранного вида правового регулирования 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона Украины "О рекламе" размещение наружной рекламы в городе осуществляется на основании разрешений, предоставляемых исполнительными органами городских советов, и в порядке, установленном этими органами на основании типовых правил, утвержденных  Кабинетом Министров Украины. Таким образом, специальным нормативно-правовым актом в области наружной рекламы установлен единый законный путь решения проблем, указанных в п. 1 настоящего Анализа - принятие решения Болградского городского совета. 

Преимущество выбранного вида правового регулирования над всеми другими возможными способами основывается на императивности (общеобязательности) решений Болградского городского совета для исполнения на территории Болграда, что предусмотрено ст.144 Конституции Украины и ст.73 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине ". 

Решение проблемы указанной в пункте 1 настоящего анализа возможно только путем принятия соответствующего решения. 

4. Описание механизмов и мероприятий, предлагается для решения проблемы 

В соответствии с частью 1 ст. 16 Закона Украины "О рекламе" исполнительным органам совета предоставлено право на установление порядка размещения внешней рекламы на территории соответствующего города.  Указанные в этом Анализе проблемы будут решаться за счет  приведения существующих Правил в соответствие с действующим законодательством путем внесения дополнений и изменений в решение городского совета через процедуру принятия  регуляторного акта. 

5. Обоснование возможности достижения определенных целей регулирования 

Принятие указанного регуляторного акта урегулирует правовые отношения, возникающие между распространителями внешней рекламы и уполномоченным рабочим органом - комиссией аппарата исполкома Болградского городского совета по размещению внешней рекламы (далее Комиссия)  в процессе размещения рекламных конструкций. А также предоставит Комиссии  возможность к более полному и совершенному исполнению своих обязанностей по регулированию размещения внешней  рекламы за счет внедрения новых требований к размещению рекламоносителей на территории города. 

6. Ожидаемые результаты от принятия регуляторного акта 

В результате принятия регуляторного акта будет упорядочен процесс разграничений вывесок и табличек от конструкций внешней рекламы, внесены дополнения в части демонтажа несанкционированно размещенных средств внешней рекламы и досрочного аннулирования разрешений в случае нарушения действующих Правил. 

7. Обоснование срока действия регуляторного акта 

Срок действия указанного регуляторного акта устанавливается неограниченный. В случае необходимости, по итогам анализа отслеживания его результативности, в него будут вноситься соответствующие изменения. При возникновении изменений в действующем законодательстве, в регуляторный акт  будут вноситься необходимые коррективы. 

8. Определение показателей эффективности регуляторного акта

Эффективность принятия регуляторного акта  - решения Болградского городского совета «О внесении изменений в решение Болградского городского совета от 07.05.2008 г. № 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда» будет определяться по следующим показателям: 

1. Общее количество распространителей наружной рекламы (субъектов) на территории города Болграда; 

2. Общее количество конструкций внешней рекламы. 

3. Количество предоставленных заявлений на размещение наружной рекламы. 

4. Количество предоставленных разрешений на размещение внешней рекламы. 

5. Количество предписаний о нарушении Правил размещения внешней рекламы в г. Болграде. 

6. Размер поступлений платы за право временного пользования местами, которые находятся в коммунальной собственности Болграда под размещение наружной рекламы. 

7. Количество аннулированных разрешений. 

8. Количество демонтированных конструкций. 

9. Определение мероприятий, с помощью которых будет осуществляться отслеживание результативности принятого регуляторного акта. 

Определение результативности данного регуляторного акта будет  определяется по годовым отчетным показателям Болградского городского совета. 

 Предложения и замечания к проекту решения принимаются от физических и юридических лиц в течение одного месяца со дня его опубликования.

16.05.2013 г. 

 Проект

 

 УКРАИНА
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
___________________ сессия
VIсозыва
Р Е
Ш Е Н И Е

Об утверждении Порядка паевого участия собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов, благоустройства в г. Болграде 

Согласно ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» №280/97-ВР от 21.05.1997 г., ст. ст. 10, 15 Закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов» № 2807- IV от 06.09.2005 г., 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок паевого участия собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болграде (прилагается). 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и коммунальной собственности (Каражеков И.Д.). 

Проект решения подготовлен
исполнительным аппаратом
 Болградского городского совета 

Приложение
к решению Болградского городского совета
 №___________ от__________ 

ПОРЯДОК
 паевого участия собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болграде.
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок паевого участия собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болграде. (Далее - Порядок) разработан в соответствии с Законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О благоустройстве населенных пунктов», других нормативных актов - с целью исполнения полномочий Болградского городского совета в сфере благоустройства населенных пунктов. 

1.2. В соответствии с действующим законодательством Порядок регулирует организационные, правовые и экономические отношения, связанные с привлечением, расчетом паевого участия, заключением соответствующих договоров паевого участия собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болграде. 

1.3. Средства паевого участия используется исключительно на содержание объектов благоустройства г. Болграда, балансодержателем которых является коммунальное предприятие Болградского городского совета, - на обеспечение и сохранение технического состояния и эстетического состояния объектов благоустройства, повышения их эксплуатационных качеств и срока службы. 

1.4. Паевое участие уплачивается на специальный счет  коммунального предприятия Болградского городского совета (балансодержателя объектов благоустройства г. Болграда) исключительно в денежной форме в порядке и на условиях договора, заключенного между субъектом хозяйствования и коммунальным предприятием Болградского городского совета. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

2.1. Паевое участие собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болграде  (далее - паевое участие) - форма постоянного ежегодного денежного участия в содержании объектов благоустройства субъектов хозяйствования, сооружений торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения (в том числе временные сооружения для осуществления предпринимательской деятельности - передвижные и стационарные), временные конструкции с привязкой к стационарным заведениям общественногопитания которые размещены на территории г. Болграда. 

2.2. Другие термины и сокращения, приведенные в настоящем Порядке, употребляются в таком значении: 

2.2.1. договор о паевом участии в содержании объектов благоустройства на территории г. Болграда (далее - договор о паевом участии) - договор (Приложение), который заключается между субъектом хозяйствования и  коммунальным предприятием Болградского городского совета с целью участия субъекта хозяйствования в содержании, ремонте объектов благоустройства, балансодержателем которых является коммунальное предприятие Болградского городского совета; 

2.2.2. владельцы зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения (далее - субъекты хозяйствования) - субъекты хозяйствования, здания и сооружения социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения которых находятся на территории г. Болграда (в том числе - временные сооружения и временные конструкции), или намерены разместить такие здания и сооружения на территории г. Болграда; 

2.2.3. временное сооружение торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности (далее - временное сооружение) - одноэтажное сооружение, изготовленное из облегченных конструкций с учетом основных требований к сооружениям, определенным техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений, и устанавливается временно, без устройства фундамента; может иметь по внешнему контуру площадь до 30 кв. м; временные сооружения могут быть стационарными и передвижными, с долгосрочным или краткосрочным (менее одного месяца) сроком размещения; 

2.2.4. временная конструкция с привязкой к стационарным заведениям общественного питания (далее - временная конструкция) - площадка при стационарных заведениях общественного питания - без организации торгового места, которая обустраивается с использованием элементов благоустройства (ограждение, столики с зонтиками и проч.); 

2.2.5. объекты благоустройства г. Болграда - в соответствии со ст. 13 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» к объектам благоустройства населенных пунктов относятся территории общего пользования, придомовые территории и другие; ограничения на использование объектов благоустройства для размещения временных сооружений, временные конструкций определяются существующими строительными, санитарно-гигиеническими нормами, государственными правилами, а также градостроительными ограничениями, требованиями по охране окружающей среды и рационального использования территорий, охраны историко-культурного наследия, земельно-хозяйственного устройства, Правилами благоустройства территории города Болграда, решениями Болградского городского совета и исполнительного комитета Болградского городского совета; 

2.2.6. передвижное временное сооружение - временное сооружение, не имеющее закрытого помещения для временного пребывания людей (палатка, другие виды передвижных временных сооружений), в котором, кроме торгового места, размещается торговое оборудование, низкотемпературный прилавок, лоток, емкость, торговый автомат, другие устройства для сезонной розничной торговли и другой предпринимательской деятельности; 

2.2.7. содержание объектов благоустройства - регулярное проведение мероприятий по предотвращению преждевременного износа объектов благоустройства, обеспечения нормальных условий их функционирования, повышение эксплуатационных качеств и срока службы; 

2.2.8. стационарное временное сооружение - временное сооружение, которое может иметь закрытое помещение для временного пребывания людей (павильон), имеет по внешнему контуру площадь, до 30 кв. м. и которая устанавливается без устройства фундамента (в соответствии с п. 2 ст. 28 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности»). 

2.3. Другие термины в этом Порядке употребляются в значениях, определенных действующим законодательством Украины. 

3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПАЕВОГО УЧАСТИЯ 

3.1. Оплата паевого участия является обязательной для субъектов хозяйствования, передвижные и стационарные временные сооружения, временные конструкции которых размещены на территории объектов благоустройства г. Болграда, балансодержателем которых является коммунальное предприятие Болградского городского совета. 

3.2. Субъекты хозяйствования, здания и сооружения социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения (кроме указанных в п. 3.1. Настоящего Порядка) которых расположены на территории г. Болграда на основании соответствующих правоустанавливающих документов на земельные участки (государственный акт на право собственности , договор аренды и т.п.), в соответствии с действующим законодательством Украины, Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов», Правил благоустройства территории г. Болграда, обязаны обеспечить надлежащее содержание прилегающей к зданиям и сооружениям территории объектов благоустройства - либо собственными силами, либо на условиях договора со специализированным коммунальным предприятием, или принимать долевое участие в содержании объекта благоустройства на условиях, определенных настоящим Порядком. 

3.3. Исполнительный комитет Болградского городского совета по необходимости и в случаях, определенных соответствующими решениями Болградского совета и его исполнительного комитета, может устанавливать обязательность уплаты паевого участия для отдельных зданий и сооружений (кроме указанных в п. 3.1. Настоящего Порядка) социально-культурного, бытового , торгового и другого назначения, расположенных на территории г. Болграда, исходя из площади территории объекта благоустройства, прилегающей к зданиям и сооружениям, которая закреплена за предприятием соответствующим решением Болградского городского совета или исполнительного комитета Болградского совета, в порядке, предусмотренном Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов». 

3.4. Для определения размера паевого участия предприятие обращается в коммунальное предприятие с соответствующим заявлением. В заявлении обязательно указываются: 

3.4.1. для субъектов хозяйствования, здания и сооружения (кроме стационарных и передвижных временных сооружений, временных конструкций) социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения которые расположены на территории г. Болграда, - местоположение здания, сооружения, его назначение, площадь прилегающей к зданиям и сооружениям территорий объекта благоустройства, реквизиты предприятия; 

3.4.2. для субъектов хозяйствования, стационарные и передвижные временные сооружения (временные конструкции) которые расположены на территории объектов благоустройства г. Болград, - местоположение, площадь временного сооружения (временной конструкции), ее назначение, срок размещения, реквизиты предприятия; 

3.5. К заявлению обязательно прилагаются: 

3.5.1. копия решения исполнительного комитета Болградского городского совета о даче согласия на подготовку отделом регионального развития градостроительства и архитектуры райгосадминистрации и предоставление Заказчику паспорта привязки временного сооружения (временной конструкции), или копия решения исполнительного комитета Болградского  городского совета о продлении срока действия паспорта привязки временной сооружения (временной конструкции) - для субъектов хозяйствования, временные сооружения (стационарные и передвижные, если срок размещения последних превышает три месяца) и временные конструкции которых размещаются на территории объектов благоустройства, находящихся на балансе коммунального предприятия Болградского городского совета; 

3.5.2. копия решения Болградского городского совета или исполнительного комитета Болградского городского совета о закреплении за предприятием, в порядке, предусмотренном Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов», границ территории объекта благоустройства в г. Болграде, - при наличии; 

3.5.3. согласования для получения разрешительного документа (согласия, разрешения, ордера, распоряжения и проч.) на размещение передвижной временной конструкции с краткосрочным временем размещения (менее 1 месяца) - для субъектов хозяйствования, передвижные временные сооружения которых размещаются на территории объектов благоустройства, которые находятся на балансе коммунальное предприятие;   

3.5.4. графические материалы местоположения здания, сооружения, временного сооружения, временной конструкции, выполненные на топографо-геодезической основе М 1:500 с чертежами контуров здания, сооружения, с привязкой к местности; 

3.5.5. копия правоустанавливающего документа на земельный участок для определения площади прилегающей территории объекта благоустройства - для субъектов хозяйствования, здания и сооружения которых расположены на территории объектов благоустройства г. Болград на основании правоустанавливающих документов на земельные участки (государственный акт на право собственности, договор аренды и т.п.); 

3.5.6. копии документов (паспорта, справки о присвоении идентификационного кода и других), необходимых для заключения договора о паевом участии в содержании объектов благоустройства на территории г. Болграда. 

3.6. При условии предоставления субъектом хозяйствования необходимых документов коммунальное предприятие Болградского городского совета в течение 10 рабочих дней в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка готовит расчет паевого участия, который подписывается директором и бухгалтером коммунального предприятия Болградского городского совета, готовит 2 (два) экземпляра договора о паевом участии, которые обязательно согласовываются с юрисконсультом Болградского городского совета. 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПАЕВОГО УЧАСТИЯ.

Изменение размера паевого участия

4.1. Паевое участие рассчитывается исходя из средней опосредствованной стоимости работ по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болграде, балансодержателем которых является коммунальное предприятие Болградского городского совета. 

4.2. Для субъектов хозяйствования, здания и сооружения (кроме стационарных и передвижных временных конструкций) социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения которых расположены на территории г. Болграда, размер годового паевого участия рассчитывается по формуле: 

ПУ = ПО х СОС, 

где ПУ - паевое участие (грн.); ПО - площадь территории объекта благоустройства, прилегающей к зданиям и сооружениям (кв. м); СОС - средняя опосредованная стоимость (грн.) работ по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болграде, балансодержателем которых является коммунальное предприятие Болградского городского совета. 

4.3. Для субъектов хозяйствования, стационарные и передвижные временные сооружения (временные конструкции) которых расположены на территории объектов благоустройства г. Болград, размер паевого участия рассчитывается по формуле:

ПУ = ПС х СОС, 

где ПУ - паевое участие (грн.); ПС - площадь временного сооружения, временной конструкции (кв. м); СОС - средняя опосредованная стоимость (грн.) рабоstrongт по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болграде, балансодержателем которых является коммунальное предприятие Болградского городского совета. 

4.4. Средняя опосредованная стоимость работ по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болграде, балансодержателем которых является коммунальное предприятие, рассчитывается коммунальным предприятием Болградского городского совета и подается в начале календарного года на рассмотрение исполнительного комитета Болградского городского совета. 

4.5. Средняя опосредованная стоимость работ по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болград рассчитывается на основании экономически обоснованных плановых расходов, определенных в соответствии с государственными и отраслевыми нормативами (нормами), расходов ресурсов, технико-экономических расчетов и смет, ставок налогов и сборов, необходимых для выполнения запланированных работ по содержанию объектов благоустройства. 

4.6. Номенклатура (перечень, план) работ по текущему ремонту объектов благоустройства в г. Болграде определяется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. 

4.7. Расчет паевого участия является неотъемлемой частью договора о паевом участии в содержании объектов благоустройства в г. Болграде. 

4.8. В случае изменения в течение года в части составляющих средней опосредствованной стоимости работ по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болграде, а именно: размеров минимальной заработной платы, цен (тарифов) на топливно-энергетические, материальные ресурсы и проч., коммунальное предприятие проводит перерасчет размера средней опосредствованной стоимости работ путем корректировки только тех составных частей их структуры, по которым произошли ценовые изменения в сторону увеличения или уменьшения. Пересчитанная средняя опосредованная стоимость работ по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болграде вносится коммунальным предприятием  Болградского городского совета на рассмотрение исполнительного комитета Болградского городского совета. 

4.9. На основании пересчитанной средней опосредствованной стоимости работ по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болграде, утвержденной исполнительным комитетом Болградского городского совета, коммунальное предприятие Болградского городского совета по всем имеющимся договорам о паевом участии выполняет перерасчет паевого участия субъектов хозяйствования. На основании перерасчета договорах о паевом участии вносятся изменения, которые оформляются дополнительным соглашением к договору о паевом участии. 

4.10. В случае несогласия субъекта хозяйствования, стационарные и передвижные временные сооружения (временные конструкции) которых расположены на территории объектов благоустройства г. Болграда, с изменениями, такой договор считается расторгнутым, о чем коммунальное предприятие Болградского городского совета письмом уведомляет отдел регионального развития, градостроительства и архитектуры райгосадминистрации. 

5. ДОГОВОР О ПАЕВОМ УЧАСТИИ.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР.
 

5.1. Существенными условиями договора о паевом участии являются: а) размер паевого участия; б) срок действия договора; в) обязанности и ответственность сторон. 

5.2. Срок действия договора о паевом участии для передвижных и стационарных временных сооружений, временных конструкций, которые планируется разместить на территории объектов благоустройства г. Болграда, балансодержателем которых является коммунальное предприятие Болградского городского совета, не может превышать срок действия паспорта привязки временного сооружения (временные конструкции), а передвижных временных сооружений с краткосрочным сроком размещения - срок действия разрешительного документа, выданного в установленном порядке. 

5.3. Договор о паевом участии подписывается коммунальным предприятием Болградского городского совета в лице его директора. 

5.4. По договору о паевом участии для размещения передвижной временной конструкции сооружения с краткосрочным сроком размещения на территории объекта благоустройства, балансодержателем которого является коммунальное предприятие, оплата производится авансовым платежом в полном объеме, об уплате которого субъекту хозяйствования выдается справка, подписанная директором и главным бухгалтером коммунального предприятия Болградского городского совета. 

5.5. По договору о паевом участии для размещения стационарного, временного сооружения, временной конструкции на территории объекта благоустройства, балансодержателем которого является коммунальное предприятие, оплата производится авансовым платежом за три календарных месяца, об уплате которого субъекту хозяйствования выдается справка, подписанная директором и главным бухгалтером коммунального предприятия городского совета. В дальнейшем уплата паевого участия производится на условиях, указанных в п. 5.6.1. настоящего Порядка. 

5.6. Сумма по договорам о паевом участии оплачивается предприятием - владельцем зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения - ежемесячно равными долями (1/12 от годовой платы) не позднее 10-го числа наступившего месяца, следующего за последним календарным днем ​​месяца, за который уплачивается на расчетный счет, определенный в договоре о долевом участии. 

5.6.1. Субъект хозяйствования имеет право уплатить плату по договору о долевом участии авансовым платежом в пределах всей суммы, подлежащей уплате за соответствующий календарный год или за несколько календарных месяцев соответствующего календарного года. 

5.7. Контроль за выполнением условий договоров  о паевом участии осуществляется коммунальным предприятием Болградского городского совета. 

Приложение 1
к Порядку паевого участия собственников
зданий и сооружений социально-культурного
бытового, торгового и другого назначения
в содержании объектов благоустройства в
 г. Болграде, утвержденного решением
Болградского городского совета
№ _____ от «    »________20___ г.

Договор
 о паевом участии в содержании объектов благоустройства г. Болграде 

г. Болград                                                             «_____» ___________ 20__ г. 

Коммунальное предприятие Болградского городского совета, которое действует в соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов» и Порядком паевого участия собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болград, утвержденного решением Болградского городского совета № _______ от _________ 2012 г., далее - Балансодержатель, в лице его директора __________________________________________________________________, действующего наосновании Устава коммунального предприятия Болградского городского совета, утвержденного решением Болградского городского совета 

№____________от_____________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, далее - Предприятие, с другой стороны, а вместе - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Балансодержатель осуществляет мероприятия по содержанию объектов благоустройства в г. Болграде, находящихся на его балансе, а Предприятие берет на себя обязательства о паевом участии в содержании объектов благоустройства в г. Болграде - в денежной форме, на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором и Порядком паевого участия собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болград, утвержденного решением Болградского городского совета № ______ от _________ 20___г. 

1.2. Здание, сооружение социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения, принадлежащего субъекту хозяйствования находится по адресу: г. Болград, __________________________________, площадь прилегающей к зданию, сооружению территории объекта благоустройства (площадь временного сооружения для осуществления предпринимательской деятельности , временной конструкции с привязкой к стационарному заведения ресторанного хозяйства) составляет ___________________________________ кв. м. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Предприятие обязуется: 

2.1.1.Оплатить средства паевого участия согласно с расчетом величины паевого участия в содержании объектов благоустройства в бюджет г. Болграда, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, в порядке и сроки, определенные Порядком паевого участия собственников зданий и сооружений социально- культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болград и настоящим Договором в сумме ________________________________________ грн. в год. 

2.1.2. Своевременно оплачивать паевое участие в сроки и порядке, установленные в разделе 3 Договора, независимо от результатов хозяйственной деятельности субьекта хозяйствования в течение всего срока действия настоящего Договора. 

2.1.3. Не передавать любым способом права по настоящему Договору третьим лицам. 

2.1.4. Соблюдать требования по упорядочению территории объекта благоустройства, прилегающей к зданиям и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения, Правил благоустройства территории города Болграда. 

2.2. Права субъекта хозяйствования: 

2.2.1. После заключения Договора, при наличии разрешительных документов и авансовой уплаты необходимых сумм паевого участия, предусмотренных решениями Болградского городского совета и его исполнительного комитета, которыми отмечена необходимость заключения договоров о паевом участии собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болграде, требованиями действующего законодательства, Субъект хозяйствования имеет право на осуществление хозяйственной деятельности по месту нахождения здания, сооружения социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения, которые принадлежит Субъекту хозяйствования (временного сооружения для осуществления предпринимательской деятельности, временной конструкции с привязкой к стационарному заведению общественного питания), которое указано в п. 1.2 . настоящего Договора. 

2.3. Обязанности5.7. Контроль за выполнением условий договоров Балансодержателя: 

2.3.1. Контролировать выполнение условий настоящего Договора и своевременность уплаты Субъектом хозяйствования сумм долевого участия; 

2.3.2. Контролировать в пределах своей компетенции и, с участием других исполнительных органов Болградского городского совета, выполнение субъектом хозяйствования требований действующего законодательства, решений Болградского городского совета, его исполнительного комитета и исполнительных органов Болградского городского совета, которыми регулируется размещение зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения хозяйствования (временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, временных конструкций с привязкой к стационарным заведением общественного питания) и их функционирования. 

2.4. Права Балансодержателя: 

2.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субъектом условий настоящего Договора, решений Болградского городского совета и его исполнительного комитета, перечисленных в п.п. 2.2.1., 2.3.2., балансодержатель имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора по собственной инициативе путем письменного предупреждения пользователя. 

2.4.2. Балансодержатель имеет право отказать Субъекту хозяйствования в заключении Договора о долевом участии в содержании объекта благоустройства, который уже находился в договорных отношениях с Балансодержателем, но недобросовестно выполнял свои обязательства в части уплаты средств долевого участия, имеющего задолженность перед Балансодержателем состоянию на конец предыдущего договорного периода. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Размер паевого участия в содержании объектов благоустройства в г. Болград устанавливается в соответствии с Порядком паевого участия собственников зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения в содержании объектов благоустройства в г. Болграде, утвержденного решением Болградского городского совета № _______ от _________ 20__ г., с учетом средней опосредствованной стоимости работ по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болграде, балансодержателем которых является коммунальное предприятие, который утверждается исполнительным комитетом Болградского городского совета. 

3.2. Размер паевого участия в содержании объектов благоустройства в г. Болград не является постоянным и может изменяться в случае изменения средней опосредствованной стоимости работ по содержанию в текущем году 1 кв. м площади объектов благоустройства в г. Болграде, которые утверждаются соответствующим решением исполнительного комитета Болградского городского совета. При изменении размера паевого участия перерасчет будет осуществлен со дня вступления в силу соответствующего решения исполнительного комитета Болградского городского совета и оформлен в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3.3. Субъект хозяйствования имеет право оплатить паевое участие в содержании объектов благоустройства в г. Болграде авансовым платежом в пределах всей суммы, подлежащей уплате за соответствующий календарный год, или несколько календарных месяцев соответствующего календарного года, если необходимость и размер авансовой оплаты не предусмотрены решениями Болградского городского совета, его исполнительного комитета, которыми регулируется размещение зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения хозяйствования (временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, временных конструкций с привязкой к стационарным учреждениям ресторанного хозяйства) и их функционирования. 

3.4. Паевое участие оплачивается Субъектом хозяйствования ежемесячно равными долями (1/12 от годовой платы) не позднее 10-го числа следующего месяца, наступившего за последним календарным днем ​​месяца на расчетный счет, который указан в разделе 9 настоящего Договора. 

3.5. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора внесенный Субъектом хозяйствования авансовый платеж подлежит возврату - за исключением уплаты паевого участия за фактический срок действия Договора. 

3.6. Субъект хозяйствования платит паевое участие по настоящему Договору в течение всего срока его действия, начиная с даты заключения Сторонами настоящего Договора. Если начало и окончание действия Договора не совпадают с началом или окончанием соответствующего календарного месяца, определение размера платы за такой календарный месяц осуществляется пропорционально количеству календарных дней, в течение которых действовал настоящий Договор. 

3.7. В случае невнесения Субъектом хозяйствования паевого участия в сроки, предусмотренные настоящим Договором, начисляется пеня в размере двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в период просрочки исполнения обязательства, от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день задержки платежа. 

3.8. В случае невнесения Субъектом хозяйствования части паевого участия в течение трех календарных месяцев подряд, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым Балансодержателем в одностороннем порядке, без каких-либо дополнительных письменных или устных сообщений другой Стороны. 

3.9. Расторжение Договора влечет за собой последствия, предусмотренные решениями Болградского городского совета, его исполнительного комитета Болградского городского совета, которыми регулируется размещения и функционирования зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения хозяйствования (временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, временных конструкций с привязкой к стационарным заведениям общественного питания). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Украины. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, которое явилось следствием чрезвычайного характера (далее - форс-мажорные обстоятельства), возникшего после подписания настоящего Договора, и Стороны не могли ни предвидеть, ни избежать этих обстоятельств разумными средствами. 

5.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении форс-мажорных обстоятельств, направить другой Стороне письменное уведомление о наступлении данных обстоятельств с добавлением заключения соответствующего специально уполномоченного органа, о наступлении форс-мажорных обстоятельств с предложением изменить условия Договора. 

6. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Правоотношения Сторон регулируются в соответствии с действующим законодательством Украины, решениями Болградского городского совета и его исполнительного комитета, настоящим Договором. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и        действует до _____________________________.

7.2. Срок действия Договора не может превышать срок действия разрешительных документов, выданных в соответствии с решениями Болградского городского совета, его исполнительного комитета, которыми регулируется размещение на территории объектов благоустройства в г. Болграде зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения хозяйствования (временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, временных конструкций с привязкой к стационарным заведениям общественного питания) и их функционирования. 

7.3. В случае аннулирования разрешительных документов, выданных в соответствии с решениями Болградского городского совета, его исполнительного комитета, которыми регулируется размещение на территории объектов благоустройства в г. Болград зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения хозяйствования (временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, временных конструкций с привязкой к стационарным заведеням общественного питания) и их функционирования, Договор автоматически прекращает свое действие. 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. В случае изменения места нахождения или изменения наименования одной из Сторон, подписавших Договор, Сторона обязана в 10-дневный срок письменно уведомить другую Сторону. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подачи одной Стороной другой стороне уведомления в срок, не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до дня расторжения Договора. При этом ранее уплаченные суммы паевого участия по благоустройству объекта не подлежат возврату. 

8.3. Изменения к настоящему Договору вносятся в установленном законодательством порядке по взаимному согласию Сторон, путем заключения дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

8.4. По согласованию Сторон в Договор могут быть внесены другие условия с целью конкретизации обстоятельств, связанных с долевым участием Субъекта хозяйствования в благоустройстве объектов благоустройства в г. Болград, в виде дополнений к Договору. 

8.5. Любые споры, возникающие в процессе выполнения условий Договора, разрешаются Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины. 

8.6. Все приложения и дополнения к тексту настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых храниться в бухгалтерии коммунального предприятия-другой у Субъекта хозяйствования. 

8.8. Договор является обязательным для выполнения Сторонами. 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

«____» __________________201__ г.

_______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

«____» __________________201__ г.

_______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

АНАЛИЗ
регуляторного влияния проекта решения Болградского городского совета
" Порядок паевого участия собственников зданий и сооружений
социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения
в содержании объектов благоустройства в г. Болграде
"
 

Данный анализ регуляторного влияния разработан в соответствии с требованиями Закона Украины "О мерах государственной регулятоbr /рной политики в сфере хозяйственной деятельности от 11.09.2003 г. № 1160-1У и методики проведения анализа влияния регуляторного акта, утвержденного Кабинетом Министров Украины от 01.03.2004 г. № 308, несет в себе обоснование необходимого регулирования хозяйственных отношений в сфере благоустройства, путем принятия регуляторного акта-решение Болградского городского совета "Порядок паевого участия собственников (арендаторов) зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения, передвижных временных сооружений и транспортных средств, а также владельцев (арендаторов) пунктов мелкорозничной торговой сети в содержании объектов благоустройства в г. Болграде"

1.Описание проблемы, которую планируется решить путем вмешательства органа местного самоуправления в определенную сферу хозяйственной деятельности.

Актуальной проблемой на территории города является поддержание благоустройства и санитарного состояния. Данный регуляторный акт позволяет решить такие проблемы как:

-содержание объектов благоустройства в ненадлежащем состоянии;

-стихийные места для торговли различного вида продукцией на территории города;

-стихийные мусорные свалки на территории города;

Указанные выше проблемы создают неудобства, прежде всего жителям города.оказывают негативное влияние на санитарное состояние территории города и экологическую ситуацию окружающей среды в целом. Кроме того описанные проблемы влияют на работу субъектов хозяйствования и приводит к невозможности эффективно осуществлять хозяйственную деятельность. 

2. Цель регулирования.

Целями регулирования Порядка паевого участия в сфере благоустройства является улучшение санитарного состояния города и рациональное использование территории города, охрану объектов благоустройства, выполнения требований Закона Украины "О благоустройстве населённых пунктов", введение государственной регуляторной политики в сфере благоустройства города, регулирование правоотношений между субъектами ,на которых распространяется действие регуляторного акта. 

3.Описание мероприятий и механизмов, обеспечивающих разрешение проблемы путем принятия предложенного регуляторного акта.

Для осуществления изложенных в этом анализе проблем предлагается осуществить следующий механизм:

По общим правилам, установленными Законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов", содержания в надлежащем состоянии объектов благоустройства собственными силами или путем привлечения на конкурсных основах других учреждений, организаций, осуществляет балансодержатель. Собственники зданий и сооружений торгового, социально-культурного, спортивного и другого назначения, расположенных на территории объекта благоустройства, обязаны обеспечить надлежащее содержание представленной им в установленном порядке участка территории, а также могут на условиях договора, заключенного с балансодержателем, обеспечивать надлежащее содержание закрепленной за ними территории (прилегающей территории) и /или брать паевое участие в содержании объекта благоустройства. Границы закрепленной территории, объемы паевого участия определяет собственник объекта благоустройства. Насубъектов хозяйствования возлагается обязанность по уборке тротуаров и территорий, прилегающих к объектам благоустройства и выносной торговли, общественного питания.

4.Описание альтернативных способов достижения целей проекта регуляторного акта.

Альтернативными способами достижения цели регуляторного акта является:

1.  Добровольное выполнение действий юридических и физических лиц, направленных на содержание прилегающей к их объектам территории в надлежащем санитарном состоянии, сохранению элементов благоустройства.

Привлечение к вышеуказанным действиям на добровольной основе не является эффективным, так как необходимо обеспечивать постоянное приложение усилий к сохранению благоустройства города, поскольку такие действия могут осуществляться исключительно на добровольной основе и не являются методом,  действие такого способа является неэффективным.

2. Приведение территории города в надлежащее состояние за счет средств городского бюджета.

Городской бюджет не может обеспечивать постоянное обновление элементов  благоустройства  территориальной громады собственными силами и за собственный счет.

 5.Ожидаемые результаты принятия регуляторного акта

Принятие данного регуляторного акта влечет за собой такие результаты:

 - соблюдение требований действующего законодательства по охране окружающей природной среды;

 - создание условий для выполнения обязанностей жителей города, субъектами хозяйствования и работниками местного самоуправления в сфере благоустройства города;

-упорядочение отношений между субъектами хозяйствования и органами местной власти в сфере благоустройства;

- возможность сохранения объектов благоустройства города и  зеленых насаждений;

- улучшить  санитарно-эпидемиологическое состояние города;

- поступление в городской бюджет средств от финансовых вложений по договорам паевого участия в сфере благоустройства города;

- возможность надлежащего хранения и содержания санитарно-технического состояния земельных участков, сохранение и содержание улиц, строений, парков, малых архитектурных форм;

- эффективная и целенаправленная работа коммунальных служб;

- создание оптимальных условий для развития города; 

6.Базовое отслеживание результативности регуляторного акта.

Отслеживание результативности будет осуществляться статистическим методом составления анализа и отчетности от поступления средств от субъектов хозяйствования, после вступления в силу регуляторного акта. В акт могут вноситься изменения по итогам отслеживания его результативности. Повторное отслеживание результативности будет проведено в течении двух лет после базового отслеживания.

7.Сроки действия данного регуляторного акта

Срок действия данного регуляторного акта определяется как  долгосрочный или до момента внесения изменений в Законы Украины, которые могут изменять нормы и положения данного регуляторного акта.

Замечания и предложения к проекту решения принимаются в течении одного месяца с момента опубликования на официальном сайте городского совета по адресу: г. Болград, ул. Госпитальная, 45,кабинет № 7, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 час. 

  26.04.2013 г

 

 

 

Проект

У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
______________________ сессия VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений  и дополнений в  «Правила Благоустройства  территории г. Болграда, соблюдения в нем чистоты и порядка»,  утвержденные  на 26 сессии Болградского городского совета VI созыва от 28.12.2011 г. № 474- VI 

В соответствии с п. 6 ст. 10 Закона Украины  «О благоустройстве населенных пунктов», принимая во внимание «Отчет об отслеживании результативности регуляторного акта  «О новой редакции Правил благоустройства  территории г. Болграда, обеспечения в нем чистоты и порядка», утвержденного решением сессии городского совета от 28.12.2011 г. № 474-VI и предложения инспекции по благоустройству исполнительного аппарата городского совета, 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Р Е Ш И Л : 

1. Внести  изменения и дополнения  в  «Правила Благоустройства  территории г. Болграда, соблюдения в нем чистоты и порядка».утвержденные  на 26 сессии Болградского городского совета  VI созыва от 28.12. 2011 г. № 474-VI Болградского городского совета  VI созыва (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам Регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, органов самоорганизации населения, этики и связи с общественностью (ПК-1) (Зоричев А.П.).

Проект решения подготовлен
исполнительным аппаратом
 Болградского городского совета

Приложение
к решению городского совета
от ______ 2013 г. № ____-VI 

 

Дополнения и изменения
в «Правила благоустройства г. Болграда, соблюдения в нем чистоты и порядка» 

Раздел, пункт 

В Правилах

Предлагается внести (изменить, дополнить)

Раздел 2, п.2.1.

 

                 После абзаца 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Дополнить:

-абзацем 11- Благоустройство населенных пунктов-комплекс работ по инженерной защите, расчистке, осушению и озеленению территории, а также социально- экономических, организационно-правовых и экологических мероприятий по улучшению микроклимата, санитарной очистки, снижения уровня шума и т.д., осуществляемых на территории населенного пункта с целью ее рационального использования, надлежащего содержания и охраны, создания условий для защиты и восстановления благоприятной  для жизнедеятельности человека окружающей среды;

-абзацем 12-Объекты в сфере благоустройства населённых пунктов-к объектам благоустройства населённых пунктов относятся:

1) территории общего пользования:

а) парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки — памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и прочие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

б) памятники культурного и исторического наследия;

в)  площади, бульвары, проспекты;

г) улицы, дороги, переулки, подъёмы, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

ґ) пляжи;

д) кладбища;

е) другие территории общего пользования;

2) придомовые территории;

3) территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий;

4) территории предприятий, учреждений, организаций и закреплённые за ними территории на условиях договора.

2. К объектам благоустройства могут относиться также другие территории в пределах населённого пункта;

-абзацем 13-Территория-совокупность земельных участков, которые используются для размещения объектов общего пользования: парков, скверов, бульваров, улиц, переулков, подъёмов, проездов, путей, площадей, набережных, придомовых территорий, пляжей, кладбищ, рекреационных, оздоровительных, учебных, спортивных, историко-культурных объектов, объектов промышленности, коммунально-складских и иных объектов в пределах населённого пункта;

-абзацем 14-содержание в надлежащем состоянии территории — использование её по назначению согласно генеральному плану населённого пункта, иной градостроительной документации, правилам благоустройства территории населённого пункта, а также санитарная очистка территории, её озеленение, сохранение и восстановление объектов благоустройства;

-а_______________________________________бзацем 15-улично-дорожная сеть — предназначенная для движения транспортных средств и пешеходов сеть улиц, дорог общего пользования, внутриквартальных и иных проездов, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, а также набережные, площади,  уличные автомобильные стоянки с инженерными и вспомогательными сооружениями, техническими средствами организации дорожного движения;

-абзацем 16-мероприятия по благоустройству населённых пунктов — работы относительно восстановления, надлежащего содержания и рационального использования территорий, охраны и организации упорядочения объектов благоустройства с учётом особенностей их использования.

 

 

Раздел 3, п.3.2.2.

 

Соблюдать требования этих Правил

 

Слово этих заменить словом настоящих

Раздел 3, п.3.2.5.

Заключать самостоятельно или вместе с другими гражданами договоры на вывоз твердых бытовых отходов, согласно требованиям действующих санитарных норм (за исключением случаев, когда плата за вывоз отходов есть в составе квартплаты или платы за содержание дома и придомовой территории).

После слова заключать добавить  в обязательном порядке, далее по тексту

Раздел 3, п.3.2.6.

После абзаца 1

Добавитьабзац 2 следующего содержания: В случае  аварийности здания и сооружения, создания  угрозы жизни и здоровью людей, собственник обязан незамедлительно принять меры  по ограждению территории забором и произвести  ремонтные работы. При невозможности восстановления объект должен быть демонтирован.

Раздел 4, п.4.2.7.

Заключать договоры и на основании заключенных договоров со специализированными предприятиями обеспечивать вывоз мусора, жидких бытовых отходов, вторичного сырья в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

После слова заключать добавить   в обязательном порядке, далее по тексту

Раздел 4,

п. 4.2.8.

Вывоз жидких бытовых отходов производить только в строго отведенных местах утилизации этих отходов, определенных решением городского совета. Слив жидких нечистот в неустановленных местах запрещено.

После слова вывоз добавить твердых и , слово отведенных читать отведенные, словоместах читатьместа,  словоопределенных читать определенные. После слова совета добавить в скобках  (Городская мусорная свалка).Слово неустановленных заменить словами  любых других далее по тексту.

Раздел 5, п.5.1.6.

После абзаца 1

Добавить абзац 2 следующего содержания: Размещение на приусадебных участках контейнеров, легкокаркасныхсоружений, сараев, загонов для животных и птицы запрещается.

Абзац 2 считать абзацем 3

Раздел 5, п.5.2.2.,п/п. 1).

Покрытие  проезжей части городских проспектов, улиц, переулков, а также покрытие тротуаров, набережных, бульваров, площадей, дворов, прилегающих к жилищному фонду городского совета- Болградский городской совет в соответствии с планом- схемой закрепленных территорий.

После слова совета добавить слова возлагается на, далее по тексту. Слово набережных исключить.

Раздел 5, п.5.2.3., п/п. 1).

Регулярная уборка от мусора….

Слово регулярнаязаменить словом ежедневная, далее по тексту.

 

Раздел 5, п.5.2.3., п/п. 2).

 

Обеспечение вывоза мусора, бытовых отходов на отведенные для этого участки или городскую свалку.

 

После слов отходов на исключить словаотведенные  для этого участки или, далее по тексту.

Раздел 5, п.5.2.3., п/п. 4).

Регулярная уборка мест установления мусоросборников, а также мест, загрязненных бытовыми и другими отходами на территориях, прилегающих к домам и сооружениям;

Словодомам исключить и заменить словом зданиям,после словасооружениям дополнить специализированным предприятием, с которым заключены договора на вывоз ТБО,

 

Раздел 5, п.5.2.3.,

п/п. 10).

 

Абзац 2. Удаление деревьев, сухостойных деревьев и кустарников осуществляется на основании решения инспекции по благоустройства города Болградского городского совета.

 

Исключить  слова: Удаление деревьев, сухостойных деревьев и кустарников осуществляется на основании решения инспекции по благоустройства города Болградского городского совета и изложить в следующей редакции:Удаление живых, сухостойных деревьев и кустарников осуществляется на основании ордера, выданного инспекцией по благоустройству г. Болграда, после принятия решения исполкомом городского совета об утверждении акта обследования.

Раздел 5, п.5.2.3.,

п/п.16).

В этом случае обязательства по благоустройству данной территории переходят Болградскому городскому совету.

После слова переходят исключить слова Болградскому городскому совету и заменить словами Коммунальному предприятию  Болградского городского совета.

Раздел 5, п.5.2.6.

Специальные площадки для размещения контейнеров или мусоросборников должны быть открытыми с водонепроницаемым покрытием, удобным для подъезда транспорта.

После слова быть добавить слова ограждены с трех сторон сеткой-рабицей, далее по тексту.

Раздел 5, п.5.2.15.

Вывоз мусора, отходов и жидких нечистот осуществляется в специально отведенные места или объекты(места размещения отходов, хранилища, полигоны, комплексы, сооружения и тому подобное),на использование которых получено разрешение специально уполномоченных органов на удаление и размещение отходов или осуществление других операций с отходами.

После слова осуществляется добавить слова на городскую мусорную свалку. Слова в специально отведенные места или объекты(места размещения отходов, хранилища, полигоны, комплексы, сооружения и тому подобное),на использование которых получено разрешение специально уполномоченных органов на удаление и размещение отходов или осуществление других операций с отходами.

Раздел 5, п.5.3.4.,

абзац 27

После слов: В пределах «красных линий» городских улиц и дорог запрещается:

-размещать гаражи.голубятни…далее по тексту

После слова голубятни добавить слова: контейнеры, сараи, легкокаркасные и…далее по тексту.

Раздел 5, п.5.3.4.,

абзац 28

-сбрасывать на проезжую часть дороги снег (за исключением случаев отмеченных в подпункте 2 пункта 5.2.10. этих Правил)мусорить, портить дорожное покрытие, оборудование, зеленые насаждения.

Цифры 5.2.10. заменить цифрами 5.2.9. , слово этих заменить словом настоящих, далее по тексту.

Раздел 5, п.5.4.

 

Порядок  осуществления благоустройства и содержания придомовых территорий, территорий жилищной и общественной застройки.

После слов придомовых территорий, добавить  слова: дворов общего пользования, далее по тексту.

Раздел 5, п.5.4.3.,

абзац 2.

После абзаца 1

Дополнить абзацем 2следующего содержания: запрещается самовольно обустраивать сараи, загоны для содержания животных, птицы; организовывать места для хранения  дров, соломы и других материалов.

 

Раздел 5, п.5.7.1.,

п/п. 13).

 

Наклеивать объявления и информационно- агитационные плакаты, рекламу, открытки и тому подобное в не отведенных специально для этого местах;

После слова подобное добавить слова: на деревьях, столбах, заборах, стенах зданий, воротах, окнах и дверях. Слова: в неотведенных  специально для этого местах исключить.

Раздел 5, п.5.7.1.,

п/п. 14.)

 

После абзаца 1

Дополнить абзацем 2 следующего содержания: осуществлять торговлю продуктами питания, промышленными товарами и сельскохозяйственными материалами с земли, прицепов и автомобилей без разрешения , выданного городским советом.;

Раздел 5, п.5.7.1.,

п/п. 19)

 

После абзаца 1

Дополнить абзацем 2следующего содержания: самовольно обустраивать выгребные  ямы для накопления канализационных стоков на придомовых территориях и во дворах общего пользования, без получения на то  разрешения от городского совета и согласования с соответствующими службами.

Раздел 5, п.5.7.1.,

п/п. 26)

 

Проводить работы, которые могут привести к подтапливанию территорий и спровоцировать процессы сдвигов слоев почвы;

После слова подтапливанию добавить слова  зданий и сооружений и, далее по тексту.

Раздел 5, п.5.9.1.

 

Содержание скота, других животных и птицы, а также хозяйственные сооружения для их содержания допускается на расстоянии не ближе 12 метров от окон жилых домов и летних кухонь.

После слова скота добавить слово собак;  после слова также добавить слово обустраивать, далее по тексту.

Раздел 6, п.6.2.3.

 

Охране и восстановлению, во время проведения любой деятельности, подлежат все зеленые насаждения в пределах города, кроме высаженных зеленых насаждений тех, которые выросли самосевом в охранных зонах в охранных зонахвоздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, пристроек и путепроводов.

После слова кроме исключить слово высаженных; после слова воздушных добавить слова электрических, телефонных, далее по тексту.

 

Раздел 6, п.6.2.3.

 

 

После абзаца 1

 

Дополнить абзацем 2 следующего содержания: проведение работ в зонах воздушных линий электропередач, кабельных и телефонных линий осуществляется за счет и силами предприятий, эксплуатирующих эти линии, после согласования с инспекцией по благоустройству  городского совета. Обрезка веток осуществляется строго в объеме, необходимом для освобождения электропроводов и кабеля от повреждений, с последующими уборкой и вывозом (в день проведения работ) веток, коры и опилок предприятием, проводившим  эти работы. Толстомерная древесина вывозится на склад коммунального предприятия и учитывается в бухгалтерии, как дрова.

 

Раздел 6, п.6.2.15.,

п/п. 14)

 

Удалять зеленые насаждения без согласования с инспекцией по благоустройству Болградского городского совета.

После слов совета.дополнить словами:  и получения разрешительных документов оформленных в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 01.08.2006 г. № 1045.

Раздел 6, п.6.2.17.

 

Уход за зелеными насаждениями и их видами в городе осуществляет специализированное предприятие на условии договора с балансодержателем (арендатором объектов) благоустройства

После слова осуществляет добавить слова: коммунальное предприятие, отвечающее за  благоустройство закрепленной за ним территории. Остальное исключить.

Раздел 6, п.6.9.1.

 

Основанием для размещения внешней рекламы на территории города Болграда является разрешение на размещение внешней рекламы, выданное в порядке, установленном решением Болградского городского совета, его исполнительного комитета.

После слова комитета дополнить предложением: Размещение какой-либо  рекламы на территории города Болграда без согласования с городским советом и получения соответствующего разрешения, запрещается .

Раздел 6, п.6.9.32.,

абзац 2

Демонтаж средств внешней рекламы осуществляет подразделение при управлении градостроительства и архитектуры Болградского городского совета. В этом случае демонтаж, транспортировка и сохранность  средства внешней рекламы, осуществляется за счет собственника конструкции.

После слова осуществляет дополнить  словами: коммунальное предприятие городского совета, отвечающее за благоустройство закрепленной территории, на основании решения принятого на сессии городского совета. Слова …при управлении градостроительства и архитектуры Болградского городского совета исключить. Далее по тексту.

 Проект решения подготовлен 
исполнительным аппаратом
 Болградского городского совета 

АНАЛИЗ
регуляторного влияния проекта решения

Болградского городского совета
 «О внесении изменений и дополнений
в Правила благоустройства г. Болграда» 

Данный анализ регуляторного влияния разработан в соответствии с требованиями Закона Украины «О мерах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности от 11.09.2003 г. № 1160-1У и методики проведения анализа влияния регуляторного акта, утвержденного Кабинетом Министров Украины от 01.03.2004 г. № 308, несет в себе обоснование необходимого регулирования хозяйственных отношений в сфере благоустройства, путем принятия регуляторного акта-решение Болградского городского совета «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства г. Болграда»

1. Описание проблемы, которую планируется решить путем вмешательства органа местного самоуправления в определенную сферу хозяйственной деятельности. 

Актуальной проблемой на территории города является поддержание благоустройства и санитарного состояния. Данный регуляторный акт позволяет решить такие проблемы как: 

-удаление зелёных насаждений и обрезка веток без разрешительных документов; 

-размещение на придомовых территориях строительного мусора и др. ТБО; 

-содержание объектов благоустройства в ненадлежащем состоянии; 

-отсутствие четко сформулированных правил поведения юридических и физических лиц в сфере благоустройства; 

-стихийные мусорные свалки на территории города; 

-земляные работы проводимые самовольно с дальнейшим невыполнением восстановительных работ. 

Правила благоустройства, которые действуют в данное время на территории города, не обеспечивают полностью требования Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» 

   Указанные выше проблемы создают неудобства оказывают негативное влияние, прежде всего жителям города. Санитарное состояние подземных горизонтов значительно ухудшается, что приводит к снижению качества питьевой воды и санитарного состояния почвы в целом, а так же является угрозой инфецирования различными заболеваниями. Кроме тогоописанные проблемы влияют на работу субъектов хозяйствования и приводит к невозможности эффективно осуществлять хозяйственную деятельность. Накопление ТБО на придомовых территориях и прилегающей проезжей части ведет к затруднению проезда спецтехники. 

2. Цель регулирования. 

Целями регулирования Правил благоустройства территории города является улучшение санитарного состояния города и рациональное использование территории города, охрану объектов благоустройства, выполнения требований Закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов», введение государственной регуляторной политики в сфере благоустройства города, регулирование правоотношений между субъектами ,на которых распространяется действие регуляторного акта. 

3.Описание мероприятий и механизмов, обеспечивающих разрешение проблемы путем принятия предложенного регуляторного акта.

Для осуществления изложенных в этом анализе проблем предлагается осуществить следующий механизм: 

По общим правилам, установленными Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов», содержания в надлежащем состоянии объектов благоустройства собственными силами или путем привлечения на конкурсных основах других учреждений, организаций, осуществляет балансодержатель.Собственники зданий и сооружений торгового, социально-культурного, спортивного и другого назначения, расположенных на территории объекта благоустройства, обязаны обеспечить надлежащее содержание представленной им в установленном порядке участка территории, а также могут на условиях договора, заключенного с балансодержателем, обеспечивать надлежащее содержание закрепленной за ними территории (прилегающей территории) и /или брать паевое участие в содержании объекта благоустройства. Границы закрепленной территории, объемы паевого участия определяет собственник объекта благоустройства.Насубъектов хозяйствования возлагается обязанность по уборке тротуаров и территорий, прилегающих к объектам благоустройства и выносной торговли, общественного питания. 

Регуляторным актом устанавливаются запреты по выполнению определенных действий, которые негативно влияют на благоустройство города:

- самовольно устанавливать объекты внешней рекламы; 

- замусоривать водные объекты и загрязнять водные ресурсы; 

- выполнять земляные, строительные работы без ордера, выданного в установленном порядке; 

-  осуществлять действия, которые негативно влияют на архитектуру зданий и сооружений; 

- вывозить и сваливать в несанкционированных местах отходы и устраивать свалки, другие запреты. 

- запрещается использовать не по назначению контейнеры и урны для сбора отходов; 

За несоблюдение правил благоустройства граждане привлекаются к административной ответственности,  возмещать убытки и суммы нанесенного вреда в порядке и в размере, которые определяются действующим законодательством Украины. 

4.Описание альтернативных способов достижения целей проекта регуляторного акта. 

Альтернативными способами достижения цели регуляторного акта является: 

1.  Добровольное выполнение действий юридических и физических лиц, направленных на содержание прилегающей к их объектам территории в надлежащем санитарном состоянии, сохранению элементов благоустройства. 

  Привлечение к вышеуказанным действиям на добровольной основе не является эффективным, так как необходимо обеспечивать постоянное приложение усилий к сохранению благоустройства города, поскольку такие действия могут осуществляться исключительно на добровольной основе и не являются методом,  действие такого способа является неэффективным. 

2. Приведение территории города в надлежащее состояние за счет средств городского бюджета. 

Городской бюджет не может обеспечивать постоянное обновление элементов  благоустройства  территориальной громады собственными силами и за собственный счет. 

3.Осуществление контроля в сфере благоустройства по другим нормам и правилам принятых на территориях других советов. 

Указанный метод не может быть использован, так как не может учитывать требования благоустройства по содержанию в надлежащем состоянии территории города. 

5.Ожидаемые результаты принятия регуляторного акта 

Принятие данного регуляторного актавлечет за собой такие результаты: 

- соблюдение требований действующего законодательства по охране окружающей природной среды; 

- создание условий для выполнения обязанностей жителей города, субъектами хозяйствования и работниками местного самоуправления в сфере благоустройства города; 

-упорядочение отношений между субъектами хозяйствования и органами местной властив сфере благоустройства; 

- возможность сохранения объектов благоустройства города и  зеленых насаждений; 

- улучшить  санитарно-эпидемиологическое состояние города; 

- поступление в городской бюджет средств от финансовых санкций за нарушение правил благоустройства; 

- возможность надлежащего хранения и содержания санитарно-технического состояния земельных участков, сохранение и содержание улиц, строений, парков, малых архитектурных форм; 

- эффективная и целенаправленная работа коммунальных служб; 

- создание оптимальных условий для развития города;  

6.Базовое отслеживание результативности регуляторного акта. 

Отслеживание результативности будет осуществляться статистическим методом составления анализа и отчетности от поступления средств от административных взысканий, наложенных на граждан города совершивших правонарушение, после вступления в силу регуляторного акта. В акт могут вноситься изменения по итогам отслеживания его результативности. Повторное отслеживание результативности будет проведено в течении двух лет после базового отслеживания. 

7.Сроки действия данного регуляторного акта 

Срок действия данного регуляторного акта определяется как  долгосрочный или до момента внесения изменений в Законы Украины, которые могут изменять нормы и положения данного регуляторного акта.

26.02.2013 г

 

 

Проект 

У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
________________ сессия VІ созыва
Р Е Ш Е Н И Е  

О внесении изменений в п. 2 решения Болградского городского совета от 06.06.2007 г № 356 –V«О приведении в  соответствие с действующим законодательством ставок арендной платы по землям сельскохозяйственного назначения в черте г. Болграда» 

Руководствуясь ст. 288.5.1 Налогового кодекса Украины, Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», ст. 12, п.12. раздела  Х «Переходных положений» Земельного кодекса Украины, п. 34. ст. 26 Закона Украины  «О местном самоуправлении в Украине», учитывая рекомендации, указанные в протоколе заседания постоянной комиссии городского совета по вопросам регулирования земельных отношений и охране окружающей природной среды от 05.11.2012 г  № ___,  

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ Р Е Ш И Л :     

1. Внести изменения в п. 2 «Арендная плата» договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения с установлением годовой арендной платы в размере 2-х % от нормативной  денежной оценки земель г. Болграда, а также в сроках внесения платы за аренду земельных участков, которые установлены  в течение 30-ти календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) месяца для юридических лиц и в течение 60 дней со  дня вручения налогового уведомления – решения органами государственной налоговой службы для  физических лиц. 

2. Специалистам по земельным вопросам внести соответствующие изменения в  договора аренды по землям сельскохозяйственного назначения. 

 3. Считать утратившими силу решение городского совета от  02.09.2011 г. № 333-VI «О внесении изменений в п. 2 решения городского совета от 06.06.2007 г. № 356 –V «О приведении в  соответствие с действующим законодательством ставок арендной платы по землям сельскохозяйственного назначения в черте г. Болграда». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам регулирования земельных отношений и охране окружающей природной среды (Сахарова Н.Н.). 

Проект решения подготовлен
исполнительным аппаратом
Болградского городского совета

Анализ регуляторного влияния
решения Болградского городского совета «О внесении изменений и дополнений в решение Болградского городского совета от 06.06.2007 г. № 356-V «О приведении в соответствие с действующим законодательством ставок арендной платы для земель сельскохозяйственного назначения»

1. Проблема, которая будет решена 
путем государственного регулирования
 

Размер арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения установлен решением Болградского городского совета от 06.06.2007 г. № 356-V в размере 2 % от нормативной денежной оценки земель г. Болграда. Решением Болградского городского совета от 02.09.2011 г № 333-VІ «О внесении изменений и дополений в решение Болградского городского совета от 06.06.2007 г № 356-VІ «О приведении  в соответствие с действующим законодательством ставок арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения» установлены новые ставки арендной платы в размере 3 % от нормативной денежной оценки земель г. Болграда. 

Кроме того, Постановлением Кабинета министров Украины от 31.10.2011 г № 1185 внесено изменение в Методику нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, утвержденную постановлением Кабинета Министров Украины от 23.03.1995 г  № 213, именно дополнен пункт 19/1, согласно которого показатели нормативной денежной оценки  гектара пашни, отдельного земельного участка, проведенной по состоянию на 01.07.1995 г., применяется с коэффициентом 1,756.   Таким образом, необходимость увеличения ставок арендной платы отпала, т.к. применяемый коэффициент 1,756 увеличил годовую арендную плату более чем на 3 %.  

Соответственно арендаторами не подписаны дополнительные соглашения к договорам аренды земель сельскохозяйственного назначения, потому как годовая сумма арендной платы слишком высока для сельскохозяйственных угодий (пашня).      

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах г. Болграда составляет110 га. При применении 2 % от нормативной денежной оценки расчетная сумма арендной платы на2011 г. составила 36 879 грн., в случае применения коэффициента 1,756  арендная плата составит 79477,00 грн. 

Арендаторы

Площадь, га

Коэф.1,756

 

Сумма грн.,

2010 г. 2 %

Сумма грн.,

3  %

Статкин Г.Г.

 

25

14717,97

8 381,53

12 572,29

Кравцов С.В.

 

35

20605,15

11 734,14

17 601,21

Гимназия

им. Раковского

 

50

44153,88

 

 

25 144,58

 

25 144,58

 

Итого:

 

110

79477,00

 

 

36 878,72

 

55 318,08

             2. Цель государственного регулирования

Целью государственного регулирования является обеспечение возможности осуществления субъектами хозяйствования в рамках действующего земельного и налогового законодательства с учетом увеличения поступлений в бюджет арендной платы за землю. 

            3. Альтернативные способы достижения установленных целей 

Альтернативным способом достижения установленных целей является применение коэффициента 1,756, который мы учитываем при расчете арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения (пашня). 

Преимуществом принятия данного проекта решения является установление минимально предусмлтренного законодательством коэффициента для расчета арендной платы с целью  предоставления возможности субъектам предпринимательской деятельности безболезненно перейти к уплате арендной платы с применением корректировки расчета согласно вышеуказанного Постановления Кабинета Министров украины.  

            4. Ожидаемые результаты принятия акта    

Выгодами органа местного самоуправления являются:
- привлечение дополнительных средств в местный бюджет;
- пересмотр всех существующих договоров аренды земли сельскохозяйственного назначения в черте г. Болграда. 

Выгодой субъектов хозяйствования и населения является:
- увеличение поступлений в городской бюджет от арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения в черте г. Болграда, а для субъектов предпринимательской деятельности минимальная  арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения согласно действующему законодательству Украины.  

            5. Определение результативности  регуляторного акта 

Принятие данного проекта даст возможность увеличить поступления по арендной плате за землю сельскохоз/spanяйственного назначения в черте г. Болграда с физических и юридических лиц. 

Оптимизация коэффициента арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения относительно 2-х % от нормативной оценки земель г. Болграда позволит субъектам предпринимательской деятельности безболезненно продолжать осуществление хозяйственной деятельности и урегулирования земельных отношений между органами местного самоуправления и субъектами предпринимательской деятельности.   

С этой целью Болградский городской совет принимает решение «О внесении изменений и дополнений в решение Болградского городского совета от 06.06.2007 г.  № 356-V «О приведении в соответствие с действующим законодательством ставок арендной платы для земель сельскохозяйственного назначения». 

Замечания и предложения направлять в письменном виде в Болградский городской совет по адресу: 68702, Одесская область, г. Болград, ул. Госпитальная, 45 (каб. 13), тел.: 4-33-16.

05.11.2012 г

 

Проект

 У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
________________ сессия   VI созыва
 РЕШЕНИЕ 

Об установлении на территории г. Болграда ставок единого налога для физических лиц-предпринимателей 

В соответствии с пунктом 24 части первой статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Законом Украины от 04.11.2011г. № 4014-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности», 

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ Р Е Ш И Л :   

1. Установить с 01.01.2013 года на территории г. Болграда ставки единого налога для физических лиц - предпринимателей, действующих на территории города: 

1.1. Для первой группы плательщиков единого налога на все виды деятельности, которые разрешены для данной группы плательщиков единого налога со всеми ограничениями и особенностями, изложенными в главе 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины с изменениями и дополнениями, в размере 10 процентов минимальной заработной платы; 

1.2. Для второй группы плательщиков единого налога на все виды деятельности, которые разрешены для данной группы плательщиков единого налога со всеми ограничениями и особенностями, изложенными в главе 1 раздел XIV Налогового кодекса Украины с изменениями и дополнениями, в размере 20 процентов минимальной заработной платы: 

1.2.1. Для плательщиков единого налога торгующих в магазинах площадью до 18 кв.м, расположенных на территории города без наемных работников и с оборотом годовой выручки не более 150 тыс.грн., на все виды деятельности, которые разрешены для данной группы плательщиков единого налога со всеми ограничениями и особенностями, изложенными в главе 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины с изменениями и дополнениями, в размере 10 процентов минимальной заработной платы; 

1.2.2. Для плательщиков единого налога торгующих в магазинах площадью до 18 кв.м, расположенных на территории рынка без наемных работников и с оборотом годовой выручки не более 150 тыс.грн., на все виды деятельности, которые разрешены для данной группы плательщиков единого налога со всеми ограничениями и особенностями, изложенными в главе 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины с изменениями и дополнениями, в размере 15 процентов минимальной заработной платы; 

1.2.3. Для плательщиков единого налога, торгующих в специализированных торговых киосках хлебобулочными изделиями, канцтоварами, газетами и журналами, в размере 10 процентов минимальной заработной платы; 

1.2.4. Для плательщиков единого налога, предоставляющих бытовые услуги населению, а именно стирка, химчистка, ремонт одежды, обуви, часов и парикмахерские услуги в размере 10 процентов минимальной заработной платы. 

2. Ставки единого налога устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) от размер1а минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в связи с чем размер единого налога будет меняться в соответствии с изменением размера минимальной заработной платы на 1 января налогового отчетного года. 

3. Для плательщиков единого налога первой и второй группы, осуществляющих деятельность за пределами Болградского района, установить максимальную ставку для соответствующей группы.  

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года. 

5. С 01.01.2013 года считать утратившим силу решение Болградского городского совета от 13.12.2011г. № 465-VI «Об установлении на территории г. Болграда ставок единого налога для физических лиц-предпринимателей». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам бюджета, финансов и цен (Димитрова Ю.М.). 

Проект решения подготовлен
исполнительным апаратом
Болградского городского совета

 

Анализ регуляторного влияния
проекта решения Болградского городского совета:
«Об установлении на территории города Болграда ставок единого налога для физических лиц - предпринимателей»
  

 1. Определение и анализ проблемы, которую будет решена путем государственного регулирования. 

          Законом Украины от 04.11.2011 года № 4014-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности» были внесены изменения в Налоговый Кодекс Украины, а именно в Раздел XIV включена глава « Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности».
            По своим признакам данный проект решения принадлежит к числу регуляторных актов, поскольку регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, которые являются составляющей бюджета города Болграда, устанавливает ставки единого налога для физических лиц - предпринимателей, действующих на территории города Болграда. С целью соблюдения принципов государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности проект решения разработан исполнительным аппаратом Болградского городского совета и подлежит обнародованию путем размещения на официальном веб-сайте городского совета. Далее будет проведена процедура обсуждения путем проведения общественных слушаний.
Согласно Налоговому  кодексу органы местного самоуправления обязаны обеспечить принятие решений об установлении единого налога.

 

2.Цели государственного регулирования.

Целями принятия данного регуляторного акта является установление ставок единого налога для физических лиц - предпринимателей, которые действуют на территории города Болграда в границах предельных размеров, предусмотренных Налоговым Кодексом Украины. Предложенный акт будет регулировать административные отношения между регуляторным органом в лице Болградского городского совета и субъектами хозяйствования; 

3. Альтернативные способы достижения установленных целей.

          Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются Налоговым кодексом Украины. Статьей 12 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что решение об установлении местных налогов и сборов на определенной территории, в пределах определенных полномочий, принимают сельские, поселковые, городские советы.
Статьей 10 определено, что единый налог относится к обязательным местным налогам и сборам. В случае, если решение об установлении соответствующих местных налогов и сборов, которые являются обязательными, не принято, такие налоги и сборы взимаются исходя из норм Налогового Кодекса с применением минимальной ставки местных налогов и сборов без применения соответствующих коэффициентов. Непринятие решения об установлении местных налогов и сборов приведет к потерям доходов бюджета города.
Альтернативные способы введения местных налогов и сборов, кроме вышеупомянутых, в городе Болграде отсутствуют.
 

 

4. Механизм, который предлагается применить для решения проблемы, и соответствующие меры.

            Устанавливается ставка налога для субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности на территории города Болграда в зависимости от определенных Законом  групп плательщиков единого налога:
1) первая группа - физические лица - предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляющие исключительно розничную  продажу товаров с торговых мест на рынках и / или осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 150 000,00 гривен;
2) вторая группа - физические лица - предприниматели, которые осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и / или населению, производство и / или продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства при условии, что в течение календарного года соответствуют совокупности следующих критериев:
- не используют труд наемных лиц или количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 человек;
- объем дохода не превышает 1 000 000,00 гривен.

           

5. Обоснование возможности достижения поставленных целей в случае принятия регуляторного акта.

 
            Предполагается, что субъекты предпринимательской деятельности - плательщики единого налога, будут неукоснительно выполнять требования предложенного проекта решения, т.е. в полном объеме и своевременно вносить налоговые платежи, потому как стоимость выполнения этих требований ниже, чем стоимость уклонения от выполнения таких требований.
          Внедрение и выполнение требований проекта решения обеспечивается следующими ресурсами: ст. 293.2. Налогового кодекса Украины (с изменениями) определены предельные фиксированные ставки единого налога для физических лиц - предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность в зависимости от вида хозяйственной деятельности в расчете на календарный месяц.

На основании вышеизложенного Болградским городским советом:
1) для первой группы плательщиков единого налога  устанавливается максимальная ставка 10 % размера минимальной заработной платы;

2) для второй группы плательщиков единого налога - в пределах от 10 до 20 % размера минимальной заработной платы.
            Обоснование установления максимально возможной ставки 10% для первой группы плательщиков. Минимальная заработная плата по состоянию на 01.01.2012 года составляет 1 073 грн, таким образом, для предпринимателей в 2012 году единый налог составил в месяц – 107,30 грн. К  /strong1 группе  в основном относятся предприниматели, торгующие на рынке в контейнерах и на прилавках. До принятия Налогового кодекса, т.е.  в 2010 году  такие предприниматели ежемесячно уплачивали единый налог в среднем 100 грн.  и  рыночный сбор от 50-200 грн. (в зависимости от количества торговых мест), согласно ставкам, утвержденным местными советами. В общей сложности это составляло 150-350 грн. С принятием Налогового кодекса с 01.01.2011 года упразднен рыночный сбор. Следовательно,  ставка - 10% (107,30 грн.) для предпринимателей 1 группы утверждена обоснованно.

Обоснование установления ставок для плательщиков второй группы. Для отдельных групп предпринимателей установлены ставки ниже предельно допустимых с учетом социальной значимости тех или иных видов деятельности. Так, для торговли хлебобулочными изделиями, канцтоварами, газетами и журналами в специализированных торговых киосках установлена ставка 10% от минимальной заработной платы на начало отчетного (налогового года). Также выделены в отдельные  группы торгующие в небольших магазинах (площадью до 18 кв.м.): на территории города - 10%, на территории рынка -15%. Для предпринимателей, предоставляющих бытовые услуги населению, установлена ставка 10%.

Для всех остальных установлена максимальная ставка 20% от минимальной заработной платы на начало отчетного года.         

 

6. Ожидаемые результаты принятия акта.

 
Внедрение в действие проекта решения влечет за собой следующие выгоды и издержки:
 
Установление  ставок единого налога, официальное обнародование регуляторного акта

Сфера влияния

Выгоды

Затраты

Физические лица

Обеспечит прозрачный механизм взимания установленного налога. Возможно осуществление хозяйственной деятельности по упрощенной системе налогообложения по ставке единого налога.

Уплата налога в установленном объеме

Органы местного самоуправления

Получение поступлений в бюджет от введенного налога

Расходы на распространение и тиражирование принятого решения


 
 7. Определение показателей результативности акта.
 

Для определения результативности данного регуляторного акта предлагается установить такие общие показатели:
- Динамика количества налогоплательщиков;
- Объем поступлений налога в бюджет города - городской бюджет будет получать средства в виде налога, которые будут направлены для улучшение жизни граждан города, на его жизнедеятельность.

 
8. Мероприятия, с помощью которых осуществляется отслеживание результативности акта.

Отслеживание результативности регуляторного акта будет происходить в порядке, предусмотренном ст. 10 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».
            Для проведения отслеживания результативности будут использованы статистические данные, полученные от Государственной налоговой инспекции в Болградском районе и из других официальных источников.
            Повторное отслеживание результативности регуляторного акта будет осуществляться путем ежегодного утверждения бюджета и утверждение отчета о его выполнении.

 

9. Срок действия предложенного регуляторного акта

Срок действия предложенного регуляторного акта не ограничен, с возможностью внесения в него изменений согласно действующему законодательству.

 

Замечания и предложения к проекту решения принимаются в течение одного месяца с момента опубликования на официальном сайте городского совета по адресу: г. Болград, ул. Госпитальная, 45, городской совет, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час.

 

Проект 

У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
____________________   VI созыва
 РЕШЕНИЕ 

Об утверждении ставок сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности на территории г. Болграда 

Руководствуясь статьями 10, 12, 267 Налогового кодекса Украины № 2755- IV  от 02.12.2010 г., п. 24 ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине&ra/strongquo;, 

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ Р Е Ш И Л :   

1. При определении ставок сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности на 2013 год на территории г. Болграда считать действующими ставки, установленные в Положении о сборе за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности, утвержденном  решением Болградского городского совета от 30.06.2011г. № 254-VI. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам бюджета, финансов и цен (Димитрова Ю.М.). 

Проект решения подготовлен
исполнительным аппаратом
Болградского городского совета

 Анализ регуляторного влияния
 проекта решения Болградского городского совета
  «Об утверждении ставок сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности»

1. Определение и анализ проблемы, которая будет решена путем государственного регулирования. 

По своим признакам данный проект решения принадлежит к числу регуляторных актов, поскольку регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, которые являются составляющей бюджета города Болграда, устанавливает ставки сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности для физических лиц - предпринимателей, действующих на территории города Болграда. Согласно Налоговому  кодексу органы местного самоуправления обязаны обеспечить принятие решений об установлении ставок сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности для физических лиц - предпринимателей, действующих на территории города. 

В отношении ставок сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности предлагается оставить действующими ставки сбора, утвержденные решением Болградского городского совета от 30.06.2011г. № 254-VI в Положении о сборе за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности. Проект решения опубликовывается на официальном сайте Болградского городского совета. Далее будут проведены общественные слушания по обсуждению данного проекта. Все замечания и предложения  предпринимателей города принимаются в письменном виде  городским советом в течение месяца. 

Ставки сбора за осуществление торговой деятельности установлены в соответствии со статьей 267.3.1 Налогового кодекса Украины. 

2. Цели государственного регулирования. 

- Выполнение требований Налогового кодекса Украины;
- Обеспечение наполнения доходной части бюджета города Болграда;
 - Установление ставок сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности на 2013 год для физических лиц - предпринимателей, действующих на территории города Болграда. 

Предложенный акт будет регулировать административные отношения между регуляторным органом в лице Болградского городского совета и субъектами хозяйствования. 

3. Определение и оценка всех альтернативных способов достижения указанных целей 

Регуляторный акт является безальтернативным, так как он разработан в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины. Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются Налоговым кодексом Украины. Статьей 12 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что решение об установлении местных налогов и сборов на определенной территории, в пределах определенных полномочий, принимают сельские, поселковые, городские советы. Ставки сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности относятся к обязательным местным налогам и сборам. В случае, если решение об установлении соответствующих местных налогов и сборов, которые являются обязательными не принято, такие налоги и сборы взимаются исходя из норм Налогового Кодекса с применением минимальной ставки местных налогов и сборов и без применения соответствующих коэффициентов. Непринятие решения об установлении местных налогов и сборов приведет к потерям доходов  бюджета города. Альтернативные способы введения местных налогов и сборов, кроме вышеупомянутых, в городе Болграде отсутствуют. 

4. Механизм решения проблемы. 

Решение вступают в силу после обнародования, проведения общественных слушаний, обсуждения на депутатских комиссиях и принятия решения на сессии городского совета. Утвержденные ставки налогов и сборов  вступают в действие с 01.01.2013 года. 

5. Мероприятия по отслеживанию результативности принятия решения. 

Относительно регуляторных актов осуществляется повторное и периодическое отслеживание в сроки, установленные статьей 10 Закона Украины "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". 

6. Анализ выгод и затрат, которые будут возникать вследствие действия данных регуляторных актов 

Интересы субъектов хозяйствования

Выгоды: 

- получение равных возможностей организации предпринимательской деятельности в сфере торговли и сфере услуг; 

- стабильные и предсказуемые, прогнозируемые ставки сбора. 

Расходы: 

- уплата сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности, сбора за места парковки, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в городской бюджет. 

Интересы территориальной общины города: 

Выгоды: 

- стимулирование развития предпринимательства; 

- улучшение состояния прозрачности действий власти и возможность реализации социальных мероприятий в связи с дополнительными поступлениями в местный бюджет от отрасли торговли и сферы услуг. 

Расходы: 

- прямых расходов община не будет осуществлять. 

Интересы органов местного самоуправления 

Удобства: 

- пополнение городского бюджета и четкий порядок установления  сроков уплаты и перечисления сбора в городской бюджет; 

- уменьшение временных затрат на внесение изменений  в регуляторные акты (в связи с изменением размера сбора в зависимости от роста минимальной заработной платы). 

Расходы: 

- процедура разработки и тиражирования проекта решения регуляторного акта 

7. Ожидаемые результаты принятия решения. 

Данное решение обеспечит неуклонное выполнение норм Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г., будет предотвращать злоупотребления и коррупционные действия в вопросах, связанных с организацией работы в торговой сфере и оказании платных услуг. Увеличение объема поступлений сбора  в бюджет города. 

8. Мероприятия, с помощью которых осуществляется отслеживание результативности акта. 

Отслеживание результативности регуляторного акта будет происходить в порядке, предусмотренном ст. 10 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». Для проведения отслеживания результативности будут использованы статистические данные, полученные от Государственной налоговой инспекции в Болградском районе и из других официальных источников. 

Повторное отслеживание результативности регуляторного акта будет осуществляться путем ежегодного утверждения бюджета и утверждение отчета о его выполнении. 

9. Срок действия предложенного регуляторного акта 

Срок действия предложенного регуляторного акта не ограничен, с возможностью внесения в него изменений согласно действующему законодательству. 

Замечания и предложения к проекту решения принимаются в течение одного месяца с момента опубликования на официальном сайте городского совета по адресу: г. Болград, ул. Госпитальная, 45, городской совет, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час. 

 Проект

У К Р А И Н А
БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
____________________ сессия VI созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение городского совета от 07.05.2008г. № 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда»

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2003г. № 2067 «Об утверждении типовых правил размещения внешней рекламы», Законами Украины «О рекламе», «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», ст. 25 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»,

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Р Е Ш И Л :

1. Внести дополнения в Приложение 1 решения городского совета от 07.05.2008г. № 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда»:

- Дополнить Приложение 1 пунктом следующего содержания:

Социальная реклама, а также информация, освещающая общегосударственные и общегородские события, мероприятия, праздники и не носит коммерческий характер (далее - информация социального характера), размещается по поручению комиссии аппарата исполкома Болградского городского совета по вопросам размещения внешней рекламы на территории г. Болграда (далее Комиссия).          

На период размещения социальной рекламы и информации социального характера по обращению Комиссии распространители наружной рекламы обязаны предоставить места для размещения такой рекламы и информации в срок, предусмотренный поручением Комиссии, в пределах 5% площади поверхностей рекламных средств (РС), на размещение которых распространитель наружной рекламы получил разрешение. По согласованию с распространителем наружной рекламы объем площади указанных поверхностей РС может быть увеличен.

При размещении социальной рекламы распространитель внешней рекламы подает заявление в Комиссию для получения согласования на размещение социальной рекламы. В заявлении определяется заказчик социальной рекламы, запланированный период размещения, количество и вид РС и макет с содержанием социальной рекламы. За размещение социальной рекламы распространитель не уплачивает плату за временное пользование местом для временного размещения средств внешней рекламы.

2. Исполкому городского совета внести дополнение в типовой договор на временное пользование местом, которое находится в коммунальной собственности, для временного размещения рекламного средства в части освобождения от платы за пользование местом под рекламными средствами на время размещения социальной рекламы и утвердить договор в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского совета по вопросам бюджета, финансов и цен (Димитрова Ю.М.).

Проект подготовлен исполнительным
 ппаратом Болградского городского совета 

Анализ регуляторного влияния
проекта решения Болградского городского совета «О внесении дополнений в решение городского совета от 07 мая 2008 года № 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда»,

разработанный во исполнение и с соблюдением требований Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», «Методики проведения анализа влияния регуляторного акта», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2004 года № 308.

Название регуляторного акта: проект решения Болградского городского совета «О внесении дополнений в решение городского совета от 07 мая 2008 года № 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г.Болграда»
Регуляторный орган: аппарат исполнительного комитета Болградского городского совета.

1. Определение проблемы

Действующими на сегодняшний день Правилами размещения внешней рекламы на территории г. Болграда (далее Правила) не определен порядок размещения социальной рекламы. При размещении социальной рекламы могут иметь место случаи неверной трактовки и идентификации заказчиками и распространителями внешней рекламы термина «социальная реклама», в связи с чем возникают проблемы с ее фактическим размещением и начислением платы за временное пользование местами размещения рекламных средств. Для предотвращения возникновения таких проблем в дальнейшем назрела необходимость внести дополнение в существующие Правила. Это существенно улучшит и упростит механизм согласования и размещения социальной рекламы на рекламных средствах, расположенных на территории города.

2. Цели регулирования

Целью принятия решения Болградского городского совета «О внесении дополнений в решение городского совета от 07 мая 2008 года № 565-V « Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда»
является утверждение механизма получения разрешения на размещение социальной рекламы. Вместе с тем, проект регуляторного акта направлен на создание условий для обеспечения равных возможностей по размещению социальной рекламы для всех заказчиков и распространителей наружной рекламы, осуществление контроля за размещением социальной рекламы.

3. Альтернативные способы достижения целей

При разработке проекта данного решения были рассмотрены следующие альтернативные способы достижения определенных целей:

1. Не вносить дополнения в существующие Правила в части порядка механизма размещения социальной рекламы в Болграде.

2. Запретить распространителям наружной рекламы размещать социальную рекламу на рекламных средствах, расположенных на территории г.Болграда.

3. Не ограничивать объемы размещения социальной рекламы распространителями внешней рекламы на рекламных средствах, расположенных на территории г.Болграда.

Первое альтернативное предложение не решит проблемных вопросов, указанных в пункте 1 настоящего анализа, поскольку в существующих Правилах не описаны процедура и механизм размещения социальной рекламы, ее идентификация и согласование с Болградским городским советом.

Запретить распространителям наружной рекламы размещать социальную рекламу невозможно, так как это ограничивает их конституционные права и не соответствует Закону Украины «О рекламе». Внедрение этого альтернативного предложения повлияет на ухудшение качества предоставления информационных и рекламных услуг, в частности по освещению социально значимых тем и программ для населения города.

Внедрение третьего альтернативного предложения - отмена ограничений объемов размещения социальной рекламы на рекламных средствах, расположенных на территории города - нецелесообразно, поскольку при неограниченном увеличении объемов размещения социальной рекламы на рекламных средствах, уменьшатся поступления денежных средств в городской бюджет от уплаты распространителями внешней рекламы за временное пользование местами размещения рекламных средств. В связи с этим городской бюджет недополучит средства, которые, учитывая их ограниченность, можно использовать на внедрение необходимых мер по решению неотложных социальных вопросов (по здравоохранению, образованию, сфере культуры и спорта), развития инфраструктуры или благоустройства города.

Принятие регуляторного акта «О внесении изменений в решение городского совета от 07 мая 2008 года № 565-V « Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда» является оптимальным вариантом решения проблемы, так как данный акт регулирует вопросы размещения социальной рекламы на территории города.

4. Механизм решения проблемы

Механизмом решения проблемы, указанной в пункте 1 настоящего анализа, является принятие решения Болградского городского совета «О внесении изменений в решение городского совета от 07 мая 2008 года № 565-V « Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г.Болграда». Разработка данного проекта решения осуществлялась на принципах:

а) законности;

б) гласности (открытости и общедоступности)

в) учета практического опыта;

г) экономической и юридической обоснованности и т.д.

5. Обоснование возможности достижения определенных целей в случае принятия регуляторного акта

Возможность достижения целей, предусмотренных пунктом 2 настоящего анализа, в случае принятия указанного проекта решения Болградского городского совета является вполне реальной и обоснованной в связи с тем, что целью разработки указанного проекта решения является целенаправленное решение вышеуказанных проблем.

К негативным обстоятельствам, которые могут влиять на выполнение требований решения Болградского городского совета «О внесении изменений в решение городского совета от 07 мая 2008 года № 565-V « Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда», можно отнести уклонения физических лиц -предпринимателей и юридических лиц от соблюдения установленного порядка размещения социальной рекламы и предоставления справок о фактическом количестве размещенной социальной рекламы, а также неуплата средств за временное пользование местами размещения наружной рекламы в полном объеме.

6. Определение ожидаемых результатов принятия решения

Таблица выгод и затрат

 

Субъекты

Выгоды

Затраты

1

Территориальная громады города

 

Урегулирование вопросов размещения социальной рекламы на рекламных средствах наружной реклspan style=амы, расположенных на объектах коммунальной собственности города, будет способствовать улучшению осуществления контроля за размещением социальной рекламы и стабилизации поступлений в местный бюджет

Дополнительных расходов не предусмотрено

2

Субъекты хозяйствования

 

Совершенствование механизма идентификации, согласования и размещения социальной рекламы на рекламных конструкциях на территории города

Дополнительных расходов не предусмотрено

 

3

Население

Улучшение качества предоставления информационных и рекламных услуг социальной направленности

Дополнительных расходов не предусмотрено

7. Срок действия регуляторного акта

Срок действия предложенного регуляторного акта - постоянный с возможностью внесения в него изменений.

8. Показатели результативности регуляторного акта

Эффективность принятого решения Болградского городского совета «О внесении дополнений в решение городского совета от 07 мая 2008 года № 565-V «Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда» будет определяться по следующим показателям:

1. Уровень осведомленности субъектов хозяйствования и физических лиц о принятом регуляторном акте.

2. Размер поступлений в городской бюджет платы за временное пользование местами размещения наружной рекламы.

3. Объем размещенной социальной рекламы.

span style=, Принятие регуляторного акта times new roman/td

nbsp;Относительно регуляторных актов осуществляется повторное и периодическое отслеживание в сроки, установленные статьей 10 Закона Украины Интересы органов местного самоуправления БОЛГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельностиspan style=;

, /span,

laquo;О внесении дополнений в решение городского совета от 07 мая 2008 года № 565-V

 

Анализ регуляторного влияния
проекта решения Болградского городского совета
«Об утверждении Порядка установки на территории города Болград мемориальных досок и других памятных знаков
»

 

 

 

 

Об утверждении Порядка передачи в аренду недвижимого имущества
территориальной громады г. Болград
Об утверждении Положения о порядке установки
на территории города Болград  мемориальных досок
и других памятных знаков 

АНАЛИЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВЛИЯНИЯ
проекта решения Болградского городского совета «Об утверждении положения о порядке выкупа земельных участков под объектами  недвижимого имущества, расположенных  на территории  Болградского городского совета»

 

Об утверждении Положения о порядке выкупа земельных участков под  объектами недвижимого имущества, расположенных на территории  Болградского городского совета

 

 

 

АНАЛИЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВЛИЯНИЯ
проекта решения городского совета «Об утверждении положения об организации и порядке проведения  конкурса по определению субъекта оценочной деятельности  для проведения экспертной денежной оценки  земельных участков, на которых расположены  объекты недвижимого имущества, являющиеся собственностью юридических и физических лиц»


Об утверждении  Положения об организации     и порядке проведения  конкурса по определению субъекта оценочной деятельности для проведения экспертной денежной оценки земельных  участков,  на которых  расположены  объекты недвижимого имущества,  являющиеся собственностью юридических и физических лиц31.01.2017 

О внесении изменений в решение Болградского городского совета от 10.11.2016 года № 490 –VII «Об утверждении  Положения об|касательно| организации     и порядке проведения  конкурса по определению субъекта оценочной деятельности для проведения экспертной денежной оценки земельных  участков,  на которых  расположены  объекты недвижимого имущества,  являющиеся собственностью юридических и физических лиц»   
26.05.2017
Об утверждении ставок арендной платы  за аренду земельных участков на территории города Болград

 23.06.2017

ПОРЯДОК
привлечения, расчета размера и использования средств долевого
участия в развитии инфраструктуры г. Болград

11.07.2018
 Положения об организации выездной торговли на территории г. Болград  во время проведения городских     массовых мероприятий

Анализ
регуляторного влияния проекта решения Болградского городского совета 
«Об утверждении Положения об организации выездной торговли на территории г. Болград  во время проведения городских массовых мероприятий»

 

 

 

 

О новой редакции Правил благоустройства территории города Болград, обеспечения в нем чистоты и порядка

 

О внесении изменений в решение Болградского городского совета от 07.05.2008 г   № 565-V « Об утверждении Правил размещения внешней рекламы на территории г. Болграда»

 Об утверждении  Положения об организации и порядке проведения  конкурса по определению субъекта оценочной деятельности для проведения экспертной денежной оценки земельных  участков,  на которых  расположены  объекты недвижимого имущества,  являющиеся

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности в г. Болград» 

Об утверждении Правил содержания  домашних животных и обращения с ними  на территории города Болград

О внесении изменений и дополнений в решение Болградского городского совета от 30.06.2017 г. №776-VII «Об утверждении Порядка передачи в аренду недвижимого имущества территориальной громады г. Болград»

 О создании конкурсной комиссии по назначению управляющего многоквартирных домов

 

 

Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Болградського міської ради на 2019 рік»