Звіти депутатів

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ

Бюджет міста

Вакансії та конкурси

Місцеві податки та збори

Перелік об'єктів

Міські програми

Регуляторна політика

Комунальні підприємства

Про місто

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Наша сторінка у facebook Асоціація міст України

Запобігання насильству

ОГОЛОШЕННЯ

Болград туристичний

Інвестиції

Положення, правила

Запобігання проявам корупції

Звернення громадян

Квартирний облік

ЦНАП

Дошкільні заклади

КАЛЕНДАР


Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ПОГОДА


Погода у Болграді
Сховати

Інформація щодо істотних умов контракту,
 укладеного між відділом культури, туризму, молоді та спорту Болградської міської ради
та КОРШОК Ольгою Василівною, яка призначена на посаду директора
КЗ «Центр культури та дозвілля» за результатами конкурсного відбору

 

Істотні умови контракту:

КОРШОК О.В. призначена на посаду директора КЗ «Центр культури і дозвілля» за контрактом з 7 квітня 2021 року терміном на 5 років.

 

Директор зобов’язується:

- дотримуватись положень чинного законодавства України;

- дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- забезпечувати функціонування та діяльність закладу культури відповідно до нормативно-правових актів в галузі культури, мистецтва, бібліотечної та музейної справ, туризму та Статуту закладу культури;

-  вчасно подавати пропозиції до кошторису на утримання закладу культури;

- забезпечувати складання та виконання в установленому Статутом закладу культури порядку річного, квартального та місячного планів роботи;

- забезпечувати виконання показників ефективності використання майна закладу культури;

- щорічно подавати Органу управління  звіт про результати виконання плану роботи закладу культури. У разі невиконання передбачених контрактом показників Керівник подає Органу управління разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання;

- вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечувати дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

- дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;

- забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;

- спрямовувати діяльність працівників закладу культури на визнання його авторитету на районному, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

- дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавчої) дисципліни;

- виконувати завдання Органу управління в межах своєї компетенції;

- виконувати посадові обов’язки, в межах повноважень, передбачених Статутом закладу культури.

 

Директор має право:

- без доручення діяти від імені закладу культури, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

- укладати колективний договір від імені адміністрації закладу культури; укладати трудові договори з працівниками закладу культури, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства. Під час укладання трудових договорів з працівниками закладу культури при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку Керівник керується законами, іншими нормативно - правовими актами, Статутом закладу культури, галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей закладу культури;

-  видавати усні та письмові доручення працівникам закладу культури;

- в межах компетенції видавати накази, давати вказівки, які є обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами та працівниками закладу культури;

- самостійно вирішувати питання діяльності закладу культури, які передбачені Статутом закладу, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника та Органу управління;

- вирішувати інші питання, віднесені чинним законодавством, Органом управління, Статутом закладу культури і цим Контрактом до компетенції Керівника.

 

Оплата праці Директора

За виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Керівнику встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці в галузі культури.

Цей контракт припиняється:

- після закінчення терміну дії Контракту;

- за згодою сторін;

- з ініціативи Органу управління до закінчення терміну дії Контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

 

Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління закладу культури у разі:

- систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим Контрактом;

- невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- одноразового грубого порушення трудових обов’язків Керівником закладу культури, результатом чого з’явилися негативні наслідки;

- недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

- неподання у встановлений термін до Органу управління відповідної документації, планів, звітів, інформацій тощо;

- незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;

- вчинення працівником аморального проступку, не сумісного з продовженням роботи.